Tryckt och organisk elektronik

HOPE

Nu går Linköpings universitet och Norrköping Science Park ihop för att öka farten ytterligare av de företag som etableras inom området tryckt och organisk elektronik.

Partners

Norrköping Science Park, Linköpings universitet och RISE

Mål

Tidsplan

Finansiering

Region Östergötland, Tillväxtverket, Linköpings universitet och Norrköping Science Park

Vill du veta mer om HOPE?

Eva Eriksson
Projektledare
Tryckt och organisk elektronik

Tryckt och organisk elektronik

Med världsledande forskning som grund är det inte så konstigt att Norrköping föder fram företag på löpande band som även de ligger i den absoluta framkanten. Här finns Norrköping Science Park med i en koordinerande roll.