Coachning grunder

Coachning

Norrköping Science Park har olika typer av coachning – personlig, i grupp och workshops. Coachning ingår i våra kurser där vi arbetar utifrån att ställa frågor snarare än att komma med svar.

Coachning

Coffice

Matchning

Vi vill hjälpa personer med nya affärsidéer, personer med idéer på framtidens innovationer. Vi vill hjälpa näringsliv, forskning och idégivare att komma i kontakt med varandra.

Matchning

Utbildning övergripande

Utbildning

Norrköping Science Park anordnar kostnadsfria företagarutbildningar. Med hjälp av experter, entreprenörer och Business Model Canvas kommer du igång och utvecklar ditt företag.

Utbildning

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Norrköping Science Park underlättar för dig som vill starta, utveckla eller etablera företag i Norrköping. Vi hjälper små enmansföretag såväl som stora företag – alla är välkomna.

Vårt erbjudande

Våra företag

Alla företag

Våra företag

Alla företag

Norrköping Science Park

Du bär på en idé.
Låt oss se hur den kan bli något mer.

Att upptäcka och stimulera nya affärsmöjligheter är kanske den starkaste drivkraften i Norrköping Science Park.

Mer om oss