Norrköping Science Park

För hållbar innovation

Genom att koppla ihop företag med offentlig sektor och akademi skapar Norrköping Science Park ett hållbart samhälle.

Just nu

Nu får Norrköping ett nytt hem för företag inom organisk och tryckt elektronik där företagen kan bygga sin första kommersiella produktion och växa med varandra.

Projekt

Norrköping Science Park initierar, driver eller deltar i olika projekt kopplat till våra profilområden. Detta med målet att skapa ett hållbart samhälle.

Event

Vi har ett uppdrag att utbilda, inspirera och koppla samman personer och aktörer. Det gör vi genom event med fokus på våra styrkeområden. Vilket anmäler Du dig till?

Nyheter

  • 8 jul 2022

  • 8 jul 2022

  • 20 jun 2022

Fler nyheter

Kommande event

Fler event

I samverkan med