Norrköping Science Park

Creating

Positive Change

We create waves of growth, competitiveness, and attractiveness in Norrköping with entrepreneurship, research-driven solutions, and societal impact at heart.

Just nu

Var med och diskutera Norrköpings tekniska framtid på Norrköping Tech Day 31 maj – en dag där vi utforskar teknikhöjden i Norrköping. Anmäl dig idag!

Projekt

Norrköping Science Park initierar, driver eller deltar i olika projekt kopplat till våra profilområden. Detta med målet att skapa ett hållbart samhälle.

Event

Vi har ett uppdrag att utbilda, inspirera och koppla samman personer och aktörer. Det gör vi genom event med fokus på våra styrkeområden. Vilket anmäler Du dig till?

Nyheter

I samverkan med