Hem/Effektiv logistik

Aktuellt inom effektiv logistik

  • 23 feb 2022

  • 26 nov 2021

Effektiv logistik i Norrköping

Det händer mycket i Norrköping, staden som sitter på ett av Sveriges bästa logistiska lägen. Norrköpings hamn flyttar ut från Inre hamnen för att skapa plats åt nya bostäder samtidigt som man expanderar. Ytterligare stadsdelar ska utvecklas, nya lagerlokaler byggas och satsningen kring Ostlänken ska inte förglömmas. Här blir effektiv logistik oerhört viktigt för att optimera flöden av ex. bygg- och sjötrafik. Norrköpings flygplats förbereds för morgondagens elflyg och autonoma farkoster.

I Norrköping finns också det regionala logistikklustret Logistikia där bl.a. Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Cleantech Östergötland samverkar med målet att skapa Sveriges mest hållbara logistikregion.

Klicka här för att se mer om vad som sker i Norrköping inom området Effektiv logistik.

Effektiv logistik i media

  • Vill göra nytta av forskningen och förändra samhället

    Folkbladet