Grön elektronik från Östergötland fick stor uppmärksamhet på internationell mässa

Published On: 2023-03-152 min read

Tillsammans var ledordet när Norrköping Science Park, RISE och företagen Ligna Energy, DP Pattering, Cellfion, redox.me, n-Ink och Ynvisible tog plats i en gemensam monter på LOPEC: världens största mässa för tryckt elektronik. Ett viktigt syfte med deltagandet på mässan var att sprida ordet om den gröna elektroniken som utvecklas i Östergötland.

De sex företagen har alla gått från forskning vid Campus Norrköping, Linköpings universitet till att bli internationellt hyllade utmanare. Flera av företagen arbetar idag med elektronik som har potential att skapa mer hållbara och kostnadseffektiva produkter, och inte minst produkter av betydelse för framtidens energiförsörjning.

Under de två dagar som utställningen pågick besöktes montern flitigt och att göra resan tillsammans visade sig vara en viktig förutsättning och framgångsfaktor.

Som ett ungt företag måste man prioritera hårt bland sina marknadsföringsaktiviteter. Att dela monter skapade därför förutsättningar för oss på DP Patterning att delta i LOPEC. Vi fick väldigt bra ”leads” från LOPEC och samtidigt stärkte samarbetet i ”Swedish Pavilion” vår kontakt med de andra företagen. Det är mycket värdefullt eftersom vi kan hjälpa varandra med kundkontakter och nätverk som stärker allas vår försäljning och utveckling, säger Tommy Höglund, Sales & Marketing Manager på DP Pattering.

Det var fantastiskt att se hur intresserade besökarna var av våra utställares produkter, och genom att samla alla i samma monter skapades en kritisk massa av lösningar och besökare. Många gånger var besökarna inställda på att besöka en av våra utställare, men det slutade ofta med att de gick hela varvet runt, berättar Eva Eriksson, Projektledare på Norrköping Science Park.

För flera av företagen gav besöket i München och LOPEC också värdefulla kontakter med potentiella kunder och nätverksaktörer.

LOPEC blev en framgångsrik utställning för oss som inte hade varit möjligt utan Norrköping Science Parks engagemang och koordinering. Som ett ungt startup har vi inte haft möjligheten att ställa ut på ett så stort event tidigare och tack vare denna möjlighet har vi nu knutit många viktiga kontakter med potentiella kunder och partners, säger Alexandra Troulioti, Marketing and business developer på Cellfion.

LOPEC blev ett tydligt exempel på den kunskap och innovationskraft som finns i vår region, och besökte du LOPEC, gick det inte att missa det röda tornet med svenska flaggorna i topp.

Fredrik Larsson

Norrköping Science Park