Effektiv och klimatsmart logistik på 4 minuter

Published On: 2023-04-281 min read

Vad är logistik och hur arbetar vi med klimatsmart logistik i Östergötland? Med målet att öka medvetenheten om och förståelsen för den avgörande roll som logistik spelar i samhällets hållbara framtid har vi tillsammans med Logistikia och Mats Abrahamsson, professor vid Linköpings universitet, tagit fram material som förklarar just det.

Fram till 2030 ska Sverige minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70% jämfört med 2010-nivåerna. Östergötland har antagit utmaningen att bli en föregångare i omställningen till ett fossilfritt samhälle med målsättningen att öka takten i klimatarbetet och samtidigt ge företag en konkurrensfördel på vägen dit.

För att klara de högt ställda klimatmålen är fossilfria transporter och energieffektiv logistik avgörande. Det innebär att utforma, leda och styra flöden på ett kostnadsmässigt och miljömässigt effektivt sätt, samtidigt som en hög service erbjuds alla parter i flödet.

För att stödja detta arbete har vi tillsammans med Logistikia och Mats Abrahamsson, professor vid Linköpings universitet, tagit fram material som förklarar vad logistik är och hur vi arbetar med klimatsmart logistik i Östergötland. Målet är att öka medvetenheten om och förståelsen för den avgörande roll som logistik spelar i samhällets hållbara framtid.

Se filmen här:

Jessica Sandin

Jessica Sandin, Norrköping Science Park

Relaterat
  • According to the ”Fossilfritt 2030 – Rena resan” survey in 2022, a majority of Norrköping residents wishes to decrease the space for car traffic in inner city and almost half of all respondents preferred the street space to be taken over by pedestrians, cyclists, and public transport, significantly reducing space for cars. With a new generation on the horizon and the present challenge of climate change, it is expected that the number of supporters for a car-free city will continue to grow. This trend will undoubtedly impact companies' logistics operations, particularly in last-mile deliveries.

    2 Aug 2023

  • Den 1 december får Norrköping Science Park förstärkning när Darius Sarka går in i rollen som projektledare. Darius kommer att arbeta inom vårt profilområde effektiv logistik och vi ville förstås ställa några frågor till honom inför starten.

    30 Nov 2022