Hem/Nyheter/LiU-studenterna Matilda och Märta skriver exjobb inom tryckt och organisk elektronik

LiU-studenterna Matilda och Märta skriver exjobb inom tryckt och organisk elektronik

Publicerad: 2022-03-292,2 min lästid

Under våren är Norrköping Science Park tillsammans med RISE med och stöttar ett exjobb inom området tryckt och organisk elektronik. Det är Matilda Junebrink och Märta Fagergren som studerar civilingenjörsprogrammet i design och produktutveckling vid Linköpings universitet som står bakom uppsatsen. Vi möttes upp för att höra hur det går!

Vad handlar uppsatsen om?

– Vi skriver en uppsats inom tryckt och organisk elektronik som är ett nytt sätt att göra elektronik, och försöker hitta ett bra applikationsområde för tekniken. Efter intervjuer med företag inom området och egna litteraturstudier valde vi att rikta in oss på cirkulära affärsmodeller i klädesindustrin. Cirkuläritet kräver spårbarhet, och det är tryckt elektronik bra på.

Hur kom ni i kontakt med området tryckt och organisk elektronik och varför valde ni att skriva om just det?

– Vi kunde ingenting om området innan, men när vi läste en kurs i miljödriven produktutveckling stötte vi på en annons från NOSP och RISE om ett exjobb inom tryckt och organisk elektronik. Ju mer vi läste på om vad det var för något, desto mer taggade blev vi. När vi senare träffades för ett första möte fick vi ett bra intryck och bestämde oss ganska snabbt för att köra. Vi fastnade inte bara för området tryckt och organisk elektronik utan även för själva upplägget som var väldigt fritt. Det kändes roligt att ha så stor möjlighet att själva påverka vad vi ville skriva om och få utforska det vi intresseras av. Det blir roligare då. Vi kände dessutom ett starkt engagemang från NOSP och RISE.

Vilken kunskap hoppas ni kunna bidra med utifrån er infallsvinkel med design- och produktperspektivet?

– Under vår utbildning har vi övats i att matcha kundbehoven mot vad tekniken kan göra, eller kolla på kundbehoven och se vart tekniken kommer behöva utvecklas för att den ska matcha kundkraven. Man kan ha en produkt som är jättebra tekniskt men man måste också skapa värde för kunden och på så sätt brygga gapet mellan tekniken och användaren.

Vad drömmer ni om att göra när ni är klara med er utbildning nu till sommaren?

– Vi båda är inne på att vi vill jobba med någon form av miljödriven produktutveckling. Det känns som att man som produktutvecklare har stor chans att påverka, det är mycket som bestäms i designfasen, berättar Märta.

– Jag känner också ett ansvar som produktutvecklare, om jag kan göra en produkt mer miljövänlig så vill jag göra det. Vi kommer driva utvecklingen i framtiden och då vill man göra sitt bästa, fyller Matilda i.

Jessica Sandin

Jessica Sandin, Norrköping Science Park

Relaterat
  • 11 maj 2022

  • 4 maj 2022