Energimyndigheten ger stöd till GIVE – bidrar till arbetet för ett fossilfritt Sverige

Published On: 2022-03-172.2 min read

Med stöd från Energimyndigheten inleds nu arbetet med innovationsnätverket GIVE. Syftet med GIVE är att ge bio-organiska energiinnovationer möjlighet att skapa nytta för människor, företag och vår planet. Bakom GIVE, och med på resan framåt, finns Norrköping Science Park, Linköpings Universitet och RISE.

Vad är då bio-organiska energiinnovationer? Det är energiinnovationer som använder organiska material och biomassa som de aktiva delarna som genererar och lagrar elektrisk energi eller olika former av energireglering. Det kan exempelvis vara organiska solceller för inom- och utomhusbruk, batterier, bränsleceller, superkondensatorer eller smarta fönster som reglerar energiflödet i en fastighet.

I över 20 år har Linköpings universitet bedrivit forskning i världsklass inom tryckt och organisk elektronik. Även forskningsinstitutet RISE bedriver omfattande verksamhet med ett antal olika initiativ inom detta område relaterat till bland annat energigenerering, energilagring och energieffektivitet. Här finns t. ex. pilotanläggningen Printed Electronics Arena (PEA) och forskningscentret Digital Cellulose Center (DCC). Det har gett upphov till en rad bio-organiska energiinnovationer.

– Bara i Norrköping finns det stora möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom den teknik och de energiinnovationer som forskningen och företagen här genererar. Nu vill vi, nationellt och gränsöverskridande, skapa förutsättningar för dessa att göra praktisk nytta. Syftet med GIVE ligger helt rätt i tiden med tanke på framtidens växande energibehov, så nu hoppas vi att fler ser samma möjligheter som vi och vill delta i arbetet för ett fossilfritt Sverige, säger Jonas Nilson, VD för Norrköping Science Park.

För att dessa energiinnovationer ska kunna göra praktisk nytta och för att på sikt öka andelen organiska komponenter i nya och befintliga system, behöver kännedomen om organisk elektronik inom energisektorn öka. En viktig uppgift för GIVE är därför att skapa möten mellan aktörer med gemensamma behov och målsättningar, samt sprida kunskap om energi-, klimat- och resurseffektiva innovationer. På detta sätt ska GIVE hjälpa företag att göra affärer och samtidigt spara på miljön och klimatet. På sikt ska arbetet också bidra till att Sverige uppnår de energi- och klimatpolitiska målen samt att Sverige kan bli ett fossilfritt välfärdsland.

– Som ett första steg på vägen har vi nu påbörjat marknadsföringen av GIVE externt. Vi arbetar även med att engagera olika typer av andra kompletterande och närliggande nätverk, kluster samt initiativ för att möjliggöra nya aktörskonstellationerTill detta planeras ett antal medlemsträffar under året samt en lite större konferens till hösten, berättar Dag Forsén, projektledare på Norrköping Science Park.

Kontakt  

Dag Forsén, projektledare, Norrköping Science Park
0701-43 62 64
dag.forsen@nosp.se

Eva Eriksson, projektledare, Norrköping Science Park
0730-85 25 30
eva.eriksson@nosp.se

Jessica Sandin

Jessica Sandin, Norrköping Science Park