Visualization

Visual LIFT

Under coronapandemin har många företag och industrier drabbats hårt av minskade beställningar och uteblivna leveranser, vi vill genom projektet Visual LIFT bidra med flexibla och innovativa lösningar. ​

Summary of Visual LIFT