Hem/Projekt/RÖDIKK
Visualisering

RÖDIKK

RÖDIKK, Region Östergötlands Digitala Kulturkluster, förmedlar kunskap och möjligheter genom att samla kulturrepresentanter från hela regionen tillsammans med tekniska och andra relevanta utvecklare. Kunskapsförmedling ska vara dubbelriktad så även tekniksidan får bättre insikt i de olika förutsättningar som kulturen har.

Partners

Mål

Tidsplan

Finansiering

Vill du veta mer om RÖDIKK?