Visualization

RÖDIKK

RÖDIKK, Region Östergötlands Digitala Kulturkluster, förmedlar kunskap och möjligheter genom att samla kulturrepresentanter från hela regionen tillsammans med tekniska och andra relevanta utvecklare. Kunskapsförmedling ska vara dubbelriktad så även tekniksidan får bättre insikt i de olika förutsättningar som kulturen har.

Summary of RÖDIKK