Nu ska Norrköping få en digital tvilling

Published On: 2022-06-142.1 min read

Idag kartläggs Norrköping och dess innehåll - som asfalt, gatsten och specifika träd - manuellt vilket är både tidskrävande och kräver resurser över lång tid. Nu ska detta arbete förenklas och dessutom bli mer lättillgängligt genom ett projekt där en digital tvilling över staden ska tas fram - SimStad. Projektet finansieras med ca. 1,9 miljoner kronor via Norrköpings fond för forskning och utveckling.

Projektet SimStad – Plattform för digital tvilling Norrköping ska ta fram en plattform och en metodik för att skapa en digital tvilling av Norrköping. Denna tvilling kommer göra det möjligt att på olika sätt beräkna och visualisera Norrköpings innehåll och utveckling. Erik Telldén, som i dagsläget arbetar som strateg på samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun, kommer under ca. 1,5 års tid att gå över till Linköpings universitet och leda projektet framåt.

– Det vi ska göra är att utveckla ett så kallat djupt neuralt nätverk vilket lite förenklat kan beskrivas som ett datorprogram som lär sig på egen hand, säger Erik Telldén. Det här neurala nätverket ska tränas efter specifika frågeställningar kopplade till Norrköpings fysiska miljö. 

I projektet kommer man att använda sig av befintlig kommunala data, som geodata, flyg- och drönarbilder. Idag kartläggs stadens innehåll manuellt på avdelningen för geografisk information vid kommunens samhällsbyggnadskontor, något som alltså innebär flera utmaningar.

– Vi har idag en enorm resurs av geodata i Norrköping där vi har lyktstolpar, ledningar etc. All information är central när man ska drifta områden, säger Erik Telldén. Nu vill vi se om vi kan använda all den här manuellt inlagda datan för maskininlärning. Lyckas vi kommer vi kunna effektivisera den här processen rejält och hålla den digitala tvillingen uppdaterad i takt med att stadsbilden förändras.

I en förlängning kommer den digitala tvillingen att kunna göras tillgänglig för flera olika aktörer, ex. Norrköpings kommun, myndigheter och företag men även för fortsatt forskning eller utveckling av produkter och tjänster. 

– Projektet ska även ta fram en fysisk 3D-modell över Norrköping som ska placeras på Visualiseringscenter C, tillgänglig för forskning, publika visningar på centret och medborgardialoger inför kommande stadsutvecklingsprojekt, säger Erik Telldén.

Norrköping Science Park (NOSP) , Visual Sweden och Näringslivsavdelningen i Norrköping är några av de aktörer som stödjer projektet på olika sätt, bl.a.  i form av sprida information om dess utveckling kommande år, något som är möjligt tack vare aktörernas breda nätverk. 

SimStad pågår till den 31 december 2023 och tilldelas totalt 1 874 963 kr av forskningsfonden.

Läs nyheten från Norrköpings kommun här.

Fredrik Larsson

Norrköping Science Park