Europeisk satsning inom framtidens flyg landar i Norrköping

Published On: 2022-06-204.6 min read

Nu står det klart att Norrköping blir noden för upprättandet av en europeisk digital innovationshubb (EDIH) inom framtidens flyg och flygsystem. Finansieringen, som förväntas uppgå till ca. 30 miljoner kronor, fördelas över en treårsperiod och ska bidra till en ökad användning av digitala teknologier inom flyget för ett mer hållbart och effektivt transportsystem för såväl gods- och persontrafik som andra tillämpningar.

EU-kommissionen har sedan tidigare beslutat att investera i ett stort antal europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) som ett sätt att stödja företag och den offentliga sektorn i deras digitala transformation. Nu har besluten om vilka som tilldelas medel börjat offentliggöras och ett av projekten, Aero EDIH, landar nu alltså i Norrköping.

– Till att börja med så är det hedrande för Norrköping och regionen att få ett så stort förtroende av EU. Vi har byggt upp ett starkt samarbete på nationell nivå med partners inom många olika discipliner. Kärnan i detta är just samarbete och vi ser fram emot att axla ansvaret och förtroendet tillsammans med våra partners, säger Jonas Nilson, VD på Norrköping Science Park.

– När vi för första gången 2019 presenterade för kommunen och näringslivet i Norrköping hur ett Centre of Excellence för morgondagens fossilfria mobilitet kan vara en nyckel till flygplatsens framtid var vi själva bara i startgroparna i vår egen etablering i Norrköping. I och med detta besked med ett Aero EDIH har vi äntligen gått från plan till verklighet och skapar bättre förutsättningar för andra bolags nyetableringar inom vår sektor i framtiden. Detta kommer förutom direkta pengar till Norrköping ge nya arbetstillfällen och en stor möjlighet för flyg och flygplats att utvecklas i Norrköping i många år framöver och ge nytta till både näringsliv, invånare och samhälle,  säger Jesper Low VD vid IBG Advanced Air Mobility Services.

– Vi är oerhört glada att EU valt ut Aero EDIH och ser det som ett kvitto på all den kompetens och kraft vi har nationellt och regionalt kopplat till både flyget och digitala teknologier. Nu kan vi på allvar ta tag i det praktiska arbetet att få hubben på plats, säger Magnus Krogh, projektledare på Norrköping Science Park.

Aero EDIH kommer att ge små och medelstora företag, regionala flygplatser och offentlig verksamhet tillgång till testanläggningar, utbildning och investerarnätverk som i sin tur skapar tillväxt och ökad konkurrenskraft bland företagen, miljönytta och positiv samhällsutveckling i regionen, i Sverige och i Europa.

– Det här är naturligtvis väldigt positivt för Norrköping som stad där vi får ännu en möjlighet att synas och verka i en internationell kontext, attrahera kompetens och få fler företag att etablera sig här. För ett halvår sedan ökade vi kraftigt anslaget till Norrköping Science Park. Att nu nås av detta besked visar att vi var rätt ute och att Norrköping kommer ha en betydande roll för samhällets teknikutveckling även i framtiden, säger Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun.

Här är delar av den grupp som ingår i projektet Aero EDIH. Fr.v. Hans Siljebäck, Independent Business Group, Mariette Johansson, Independent Business Group, Jonas Anderö, RISE, Dag Forsén, Norrköping Science Park, Per Johannesson, Linköpings universitet, Jonas Nilson, Norrköping Science Park, Magnus Krogh, Norrköping Science Park och Johan Wall, Independent Business Group.

Målet för Aero EDIH är att bygga en plattform för att förstå, experimentera med och tillämpa möjligheterna med digital teknologi såsom artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet, högpresterande datoranvändning (HPC), men också 5G, IoT, visualisering m.m. inom morgondagens flyg. Förutom Norrköping Science Park står även Linköpings universitet, forskningsinstitutet RISE och Norrköpingsföretaget Independent Business Group bakom projektet.

– Att vi som RISE ges möjlighet att stärka innovation och konkurrenskraft inom framtidens flyg tillsammans med starka regionala partners – Norrköping Science Park, Linköpings universitet och IBG – innebär att vi kan maximera vår nytta i samhället. Ett viktigt fokus i vårt uppdrag som Sveriges forskningsinstitut är att stötta små och medelstora företag, något som vi genom rollen som innovationsledare inom den nu beslutade europeiska digitala innovationshubben, får förstärkt möjlighet till. Genom vår omfattande och breda forskning som nästan 3000 kollegor utför, kommer vi kunna erbjuda specialistkunskaper inom de allra flesta relevanta områden, där några exempel är svärmapplikationer, människa-maskin interaktionsdesign, cybersäkerhet och elflyg, säger Robin Hughes, avdelningschef för Industriella system på RISE.

– Luften över oss är en av de mest underutnyttjade tillgångarna vårt samhälle har. Vi står på tröskeln till ett nytt samhälle där människor och varor kommer att kunna röra sig effektivt och hållbart i tre dimensioner. Vi är glada från Linköpings universitets sida att kunna tillämpa vår forskning för att driva på denna omställning, säger Martin Rantzer, prefekt vid ITN på Linköpings universitet.

Kontakt: 

Jonas Nilson, VD Norrköping Science Park
0702 – 78 32 56
jonas.nilson@nosp.se

Magnus Krogh, projektledare Norrköping Science Park
0764 – 06 04 05
magnus.krogh@nosp.se

Per Johannesson, samverkansutvecklare Linköpings universitet
011-36 34 42
per.johannesson@liu.se

Jesper Low, VD Independent Business Group Advanced Air Mobility Services
0704 – 60 66 15
j.low@ibg-sweden.com

Jonas Anderö, Senior projektledare RISE
0732 – 31 12 39
jonas.andero@ri.se

Fredrik Larsson

Norrköping Science Park