Slutseminarium ”Luften är inte fri”: Lärdomar från en LIA-praktik

About the event

  • 31 January
  • 11:30-13:00

Plats: Källvindsgatan 5
Arrangör: Norrköping Science Park