Om Norrköping Science Park

Norrköping Science Park (NOSP) bedriver verksamhet inom flera områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. NOSP:s fokusområde är främst interaktiva och visuella medier. NOSP arbetar för att skapa hållbara attraktiva arbetstillfällen i Norrköping och inom de framtida branschområdena.

Vilket uppdrag har Norrköping Science Park?

Vår uppgift är att skapa förutsättningar för fler långsiktiga arbetstillfällen inom i första hand de kunskapsintensiva näringarna i Norrköping. Vi ska också vara en självklar nod, en samlande kraft och mötesplats, för innovation och kunskapsintensivt företagande i vår region. Detta gynnar näringslivsutvecklingen och samhällets utveckling i stort och ligger i linje med en hållbar tillväxt i Norrköping.

Hur arbetar Norrköping Science Park med sitt uppdrag?

Vi har en bred verksamhet, men under årens lopp har våra erfarenheter samlats i tre övertygelser som genomsyrar allt vi gör.

 • Vi tror på en kreativ, inspirerande och välkomnande miljö.
 Därför tar vi alla idéer och initiativ på stort allvar.
 • Vi tror på den samlade kraften i nätverk och kluster. 
Därför vill vi tillhandahålla mötesplatser och tillfällen för nätverksskapande, erfarenhetsutbyte och innovationsutveckling.
 • Vi tror på nära samarbeten mellan näringsliv och universitet.
 Därför vill vi vara en arena där forskare, innovatörer, entreprenörer och finansiärer kan mötas och utveckla framtidens lösningar.

För vem finns Norrköping Science Park till?

Norrköping Science Park finns till för att underlätta för dig som vill starta, utveckla eller etablera företag i Norrköpings kommun. Vi hjälper små enmansföretag såväl som stora företag – alla är lika välkomna. Vi är särskilt inriktade på företag inom interaktiva och visuella medier, det vi kallar IVM-företag.

Vad kan Norrköping Science Park hjälpa mig med?

Norrköping Science Parks erbjudande i korthet är:

 • Seminarier, utbildning och coaching
 • Inspiration och kunskap
 • Stöd för innovationsutveckling
 • Nätverk, kontakter och matchning
 • Tillgång till lokaler och kreativa miljöer
 • Länk till finansiering

NOSP drivs av att utveckla idéer.

Idéer/utvecklingen/branscher kan initieras från:

 1. Forskningen
 2. Näringslivet
 3. Privatpersoner/entreprenörer
Norrköping Science Park

Norrköping Science Park ligger mitt i Norrköpings Industrilandskap med närhet till företag, idéer och vatten. Fotograf: Micael Wahlberg

Vår vision 2020

Vår vision beskriver i korthet vad vi vill uppnå på lång sikt. Varför vi existerar. Ett framtida tillstånd:

I visionen bör det finnas människor, mänskliga värden och mänskliga drivkrafter. Platsen Norrköping är viktig och att Norrköping är en del av en global värld.

Norrköping; ”A great place to be”

Norrköping är som en magnet, en kreativ plats, en kreativ plats i världen. Norrköping Science Park står för lika delar idékraft som drivkraft.

Vision: Norrköping Science Park är hjärtat i en internationell expansion av innovationer, entreprenörskap och marknader med hållbar tillväxt.

Vår mission

Vår mission beskriver i korthet vårt dagliga uppdrag – vad vi gör för att nå vår vision:

Mission: Norrköping Science Park accelererar idékraft, innovation och entreprenörskap för hållbar tillväxt genom att coacha, matcha och utbilda för framtiden.

Vår värdegrund

Vår värdegrund beskriver den inställning vi har när vi tar oss an vår mission.

Vi brinner för Människor, Möten och Möjligheter som vi tar oss an med Mod och Passion. Vi skapar värden genom samarbeten.

Tag Line

Vi älskar idéer, i synnerhet dina!

We love ideas, especially yours!

Fakta om NOSP

Norrköping Science Park har i dag 129 medlemsföretag.