Växtzon

Tillsammans med åtta andra företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige är vi på Norrköping Science Park en del av Växtzon. Projektet Växtzon är ett regionalt samverkansprojekt, med medfinansiering från Europeiska unionen, och syftar till att öppna gränserna mellan regionerna så att fler innovativa företag ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor.

Genom att vi slår ihop varandras kompetens och nätverk kommer de bolag som antas till Växtzon att få tillgång till alla fem regioners samlade kraft och på så sätt få hjälp med att skala sin verksamhet och nå omsättningsmålet omkring 2018.

Tillsammans med Eskilstuna, Strängnäs, Uppsala, Vreta Kloster, Västerås, Örebro och Linköping ska vi skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket kommer företag till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade. Är ert företag redo att växa? Ta i så fall kontakt med din närmsta Växtzon-representant för att få mer information om hur just ni kan få ta del av kvalificerad affärsutvecklingsstöd, vägledning av erfarna affärscoacher, nya nätverk, eller kompetenshöjande seminarier.

växtzon.se kan du läsa mer om projektet.

Komplex försäljning – se en paneldiskussion med Siemens, Dapresy och Hoylu:

Växtzon logo

eu_fond_logo

 

 

Fakta om Växtzon

Samverkansprojekt mellan nio inkubatorer och science parks i östra Mellansverige.

Mål att öka antalet bolag som når en omsättning över 100 miljoner kronor.

Specialistkompetens och nätverk från fem regioner.

33 miljoner kronor i utveckling.

Gemensamt acceleratorprogram inom östra Mellansverige.

200 bolag som får stöd.