Projekt viktiga för Norrköpings näringsliv

Som en del i vår verksamhet engagerar vi oss ofta i olika offentligt, och EU-finansierade projekt. Vi letar aktivt efter projekt som på olika vis kan stärka Norrköpings innovationskraft och företagande.  Idag och några år framöver är det framförallt två projekt vi vill kommunicera och uppmana rätt människor och företag att delta i.

Växtzon

Detta projekt är ett samverkansprojekt över regiongränserna. Tillsammans med nio stycken inkubatorer och Science Parks har vi som mål att stötta fler bolag till en omsättning på 100 miljoner kronor. Med Växtzons-aktörerna i ryggen blir vårt matchningserbjudande ännu mer attraktivt i och med att vi även kommer åt nätverket i fler regioner.

Visual Sweden

År 2016 var Region Östergötland en av de tre vinnarna av Vinnväxt som anordnas av Vinnova. Detta innebär en 10-årssatsning på Visualisering & Bildanalys i regionen. Vår region har idag en god styrka inom akademisk forskning och större bolag med behov av visualisering- och bildanalysverktyg. Visual Sweden syftar till att para ihop dessa och skapa framtidens innovationer och företag som kan erbjuda just detta. Norrköping Science Park deltog aktivt i ansökan och ämnar att fortsätta detta engagemang i form av matchmaking till de olika projekten som kommer bedrivas inom Visual Sweden.