LÄS MER OM VÅRT UPPDRAG OCH VAD VI GÖR I VÅRA PROJEKT.

Norrköping Science Park finns till för att underlätta för dig som vill starta, utveckla eller etablera företag i Norrköpings kommun. Tack vare vårt breda nätverk kan vi se till att koppla samman företag och individer. Vi vänder oss till bolag inom kunskapsindustrin (visualisering, tryckt elektronik och smart logistik) och hjälper såväl nystartade företag som mer etablerade SME-företag och storbolag.

Vi arbetar också med associerade företag i kommunen som inte sitter i den fysiska parken, men som har en nära koppling till oss via olika innovationsmiljöer och projekt, ex. Visual Sweden och Swedish Scaleups.

Visual Sweden
Swedish Scaleups
Visual LIFT
RÖDIKK

Visual Sweden

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 70-tal mindre, medelstora och stora företag.

Läs mer om Visual Sweden www.visualsweden.se 

Eric Holmstedt
Projektledare Visual Sweden
0722 – 43 07 44
eric.holmstedt@nosp.se

0 st
Antal anslutna företag i klustret
0 st
Avslutade eller pågående projekt

Swedish Scaleups

Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i Norrköping, Linköping, Eskilstuna, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och öka sin omsättning. De företag som drar nytta av Swedish Scaleups ges tillgång till alla nio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sina verksamheter.

Läs mer om Swedish Scaleups www.swedishscaleups.se

Dag Forsén
0701 – 43 62 64
dag.forsen@nosp.se

0 st
Företag är anslutna till Swedish Scaleups

Visual LIFT

Med den senaste visualiseringstekniken ska Visual LIFT hjälpa företag att visa upp och kommunicera kring exempelvis produkter, produktionssystem och leveranssäkerhet. Projektet, som drivs inom ramarna för innovationsinitiativet Visual Sweden, har Norrköping och Visualiseringscenter C som bas, där det nu byggs ett labb där företag kan testa olika visualiseringslösningar. Företag i hela östra Mellansverige har visat intresse för att delta och det kommer därför att etableras noder i Finspång, Örebro, Eskilstuna och Västerås.

Läs mer om Visual LIFT www.visualsweden.se/visuallift

Eric Holmstedt
0722 – 43 07 44
eric.holmstedt@nosp.se

RÖDIKK

RÖDIKK, Region Östergötlands Digitala Kulturkluster, förmedlar kunskap och möjligheter genom att samla kulturrepresentanter från hela regionen tillsammans med tekniska och andra relevanta utvecklare. Kunskapsförmedling ska vara dubbelriktad så även tekniksidan får bättre insikt i de olika förutsättningar som kulturen har.

Bosse Sundborg
Projektledare RÖDIKK
bosse.sundborg@nosp.se

0 st
Medlemmar är anslutna till RÖDIKK