Utforska mumier med Inside Explorer


18 feb 2019

I Östergötland är vi bra på visualisering. Den tio år gamla och mycket lyckade forskningsdemonstratorn Virtual Autopsy Table har lett till en rad nya tillämpningar. På Norrköpingsföretaget  Interspectrals web finns flera exempel. Ett av dem, inskanningen av en mumie på Medelhavsmuseet i Stockholm berättar BBC om i reportaget nedan..

Ännu ett gott exempel är 3D-versionen av ett unikt relikvarium hos Linköpings slott och domkyrkomuseum, som ni kan se här . Historien bakom denna visualisering är minst lika bra som tillämpningen.