Sandby Borg i VR

Lina Johansson
18 feb 2019

RÖDIKK-kollegorna på RISE Interactive medverkar i ett VR-projekt kallat Sandby borg – en virtuell koppling. Samhällsrelevant dialog genom kulturarvet med Virtual Reality. Projektet undersöker hur VR-teknik kan användas som verktyg för att väcka känslor kring det hemska som hänt i Sandby borg. Tanken är att skapa en diskussion kring händelsen och hur denna kan relateras till idag.
Virtual Reality öppnar upp för möjligheten att blanda många media så som ljud, 3D, film och foto med interaktivitet där användaren t.ex. kan ta upp föremål eller vandra omkring. Tillsammans kan dessa delar skapa en stark upplevelse. Här hittar ni mer om detta.