Många intryck från Shanghai, Guangzhou och Shenzhen

Fredrik Larsson
22 nov 2018

Näringsfrämjande studieresa till Shanghai, Guangzhou och Shenzhen i Kina

Tillsammans med Linköpings kommun genomfördes en studieresa för företag till Shanghai, Guangzhou och Shenzhen i Kina 12-16 november. Guangzhou är precis som Palo Alto, Linköpings kommunens systerort. Målgruppen för resan var företag som ville fördjupa sina befintliga relationer i denna del av Kina eller funderar på möjligheten att etablera nya affärskontakter. Jag åkte som representant för Norrköping Science Park och det möjliggjordes inom ramen för Växtzon.

Dag Ett

Den första dagen började på Business Swedens kontor i Shanghai.  En genomflygning av Per Portén, Business Sweden Shanghai Manager China. Allt sker snabbt i Kina som växer med 1 Sverige per år från 2016-2020. Ordet flexibilitet är nyckelord hos kinesiska konkurrenter och de lägger mycket tid till omvärldsbevakning och utveckling. Man pratar om tre olika fokusområden: trovärdiga plattformar, smidiga betalningslösningar samt logistik (få hem produkter smidigt till dörren). Den stora nyckeln för Sverige är att inleda partnerskap. Se inte Kina som en konkurrent till din produkt utan se dem istället som en ny affärspartner.

Efter överflygningen av Per fick vi höra till Tomas Larsson, GM Kairos Future China, där man arbetar med omvärldsanalys. Tomas förmedlade att man bör blicka mot Kina för att se var vår utveckling är på väg. Det är Kinas digitala jättar som driver på utvecklingen. E-handelns andel av den totala handeln håller på att tunnas ut, man känner att man behöver hitta nya kanaler – sudda ut gränsen mellan e-handeln och den fysiska handeln.

Ett kännetecken för bolagen i Kina är att skapa plattformar som skapar möjligheter för andra. Vill vi som svenskar nyttja plattformar är det viktigt för oss att bygga i redan befintliga kinesiska plattformar. Rådet vi fick är att inte ”hitta på” något eget och tro att kineserna kommer nyttja västerländska plattformar utan nyttja redan det befintliga.

Efter besöket hos Business Sweden begav vi oss mot Volvo Cars där Ken Lam VP Fiance visade att trots att bolaget är mer kinesiskt än svenskt så har man behållit och stärkt den svenska kulturen och värderingar – som har visat sig varit en framgångsfaktor. En av deras visioner är att frigöra minst en vecka per år för deras kunder genom att man som ägare av bilen ska kunna göra annat i och med att bilen är självgående.

Kvällen avslutades på en restaurang där bl. a. Tom Xiong, ”Den digitala draken”, var medbjuden som gäst.

Dag Två

I Shanghai dag två blev första stoppet hos SKF där man instämmer i att utvecklingen i världen sker snabbare och snabbare. De känner av den tuffa konkurrensen men samtidigt skapar det press på kvalitet och pris vilket driver SKF framåt. De samarbetar mycket med universitet och har bl. a. ett samarbete med Chalmers, vilket är ett positivt utbyte.

Efter besöket hos SKF begav vi oss till IKEA. Vi blev först inbjudna till svenskt gott FIKA, vilket uppskattades mycket. Vi fick träffa en kvinna som heter Sarah Su (Managing Director of IKEA (China) Investment Co). Sarah berättade att inom IKEA har de aldrig känt av någon kulturskillnad mellan Sverige och Kina, de anser att Sverige har ett öppet klimat. En stark värdegrund är just öppenhet och gemenskap vilket är en kultur inom IKEA både för Sverige och för Kina. Återigen talas det om framgångsfaktorn flexibilitet gentemot kunderna som är en viktig pusselbit.

Dag Tre

Dag tre hade vi nått Linköpings systerort Guangzhou och här fortsatte vi till Stadshuset för att träffa vice borgmästaren med delegation för Guangzhou. Det var en formell stund och allt var väl förberett inför vår ankomst, det var intressant att få vara med och ta del av denna upplevelse. Vi fick kliva in i ett stort rum där alla fick sitta i långa rader och var och ett av bolagen fick presentera sig. Till vår hjälp tolkades allt från engelska till kinesiska. En häftig upplevelse var när ”vår” Gustaf Teder, som pratar flytande kinesiska, gjorde sin presentation helt på kinesiska och ett imponerande sus lät genom lokalen.

I och med denna vistelse på Stadshuset så var det ännu ett bidrag till det redan befintligt goda samarbetet med Guangzhou där näringslivssamarbetet är prioriterat av båda parter.

Efter besöket i Stadshuset fick vi åka vidare till Venture Capital Town (“Guangzhou VCT”). Här fick vi en allmän genomgång, där utkomsten var att på denna plats kan bolag komma och jobba under tre månader för att prova sin idé/produkt mot den kinesiska marknaden. Man kan här få hjälp kring nätverk och få verifiera sitt koncept. Något som skulle kunna vara intressant för våra bolag.

Nästa stop var det häftiga AI- företaget IFlyTek. Här fick vi en överflygning inom deras verksamhet och framgångar. Vi fick en demonstration av deras produkter som var väldigt spännande. Vi fick ta del av hur man kan lägga in en syntetisk röst som är mycket lik användarens egen, och som kan användas tillsammans med talhjälpmedel för att läsa vilken mening som helst. Vi fick också en diagnos av en robot som sedan talade om var närmaste sjukhus låg, kontra smarta lösningar till hemmet för våra tv-apparater och lampor.

Dag Fyra

Kommande dag startades på Chaihuo Maker Space i Shenzhen, en kreativ plats med en öppen och härlig miljö. Hit kan man komma om man har en idé som man vill bygga vidare på, skapa en prototyp som förhoppningsvis till slut kan bli en produkt. Här finns miljöer, 3D-printer, material, resurser och nätverk att tillgå. Man kan som företag komma hit och vara i tre månader för att nyttja detta. Man kan även som större företag ta hjälp av Maker Space för att få nya idéer. Exempel på detta var Nivea som tog fram ett helt nytt koncept på endast 22 dagar. De öppnade även upp för universitetet. Ett förslag var att de kunde sätta ihop en typ av sommarcamp under två månader där studenter kan testa sin idé/prototyp för den kinesiska marknaden, miljö och resurser finns att tillgå. En härlig plats att vara på.

Efter besöket på Maker Space landade vi på Nanshan National Science Park, där vi fick en allmän genomgång hur deras verksamhet såg ut.

Sista besöket för dagen var till företaget DJI. Det imponerande drönarföretaget med 12.000 anställda gav oss en överflygning kring deras resa och vilka produkter de skapar och säljer. Häftiga grejer. Här fick några av oss prova att köra drönare med hjälp av enbart händerna – så häftigt!

Dag Fem

Sista dagen fick gruppen besöka mässan High-Tech Fair, http://www.chtf.com/english/

Mässan som har allt inom teknik. Här får man möjlighet att blicka in i framtiden och man ligger långt fram i den tekniska utvecklingen.

Avslutningen på veckans program skedde på huvudkontoret för Huawei, där vi fick ett väl mottagande. Huawei är ett privat bolag som ägs av sina anställda (180.000), en ledande global leverantör av infrastruktur för information och kommunikationsteknik (IKT) och smarta enheter. Med integrerade lösningar på fyra nyckelområden (telenät, IT, smarta enheter och molntjänster) är de engagerade i att föra digitalt till varje person, hem och organisation för en helt ansluten och intelligent värld. Ett mycket spännande företag. De visade på möjligheter och de vill samverka med andra företag. Ett exempel som lyftes var att de vill ha kontakt med företag som utvecklar respondrar.

Övrigt

Växtzonsbolaget Epishine var med på resan och Mattias Josephson passade på att träffa två svenskar på SUSTech (Southern University of Science and Technology) i Shenzhen, Oscar Dahlsten och Emil Jersling, en professor och en entreprenör. De kommersialiserar forskningsresultat inom energy harvesting, hittills från vibrationer och värme, men letade lösningar för att även kunna skörda energi från ljus (inomhus). De hade kontaktat Mattias tidigare via LinkedIn, så det passade utmärkt att träffa dem när han ändå besökte Shenzhen. På mötet tog de med en annan professor från SUSTech, Aung Ko Ko Kyaw, som forskade inom organisk elektronik.

En spontan reflektion

Jag upplever att allt i Kina är uppbyggt kring mobiltelefonen, där går man inte utan sin mobiltelefon. Man använder den i sitt dagliga liv, från att beställa mat, översätta ord och kartfunktioner till att betala med. Var och en har en QR kopplat till sina konton. Då man skall betala en vara/tjänst så scannar man bara av produktens QR-kod och en transaktion sker.

Det var en väldigt givande resa på många sätt och det är ett otroligt spännande men samtidigt väldigt komplicerat land. Vi har knutit kontakter och jag hoppas och tror att vi kan nyttja dessa kontakter och kanaler till vidare samarbeten. Med på resan var bolag som redan är etablerade i Kina. De verkar och har sina kontor där och de är värdefulla kontakter om man planerar ett samarbete med Kina. En förutsättning för att komma in på den kinesiska marknaden är att man behöver ha en Kina-strategi och vi/bolag uppmanades att besöka Kina på plats, helst fler personer från ett och samma bolag, känna på den kinesiska affärskulturen och bygga vidare på sin Kina-strategi.

Vill man veta mer kring resan eller har några andra funderingar så går det bra att höra av sig till mig.

 

Ett stort tack till de personer som satte ihop programmet för vistelsen i Kina:
Kerstin Reimstad, Jack Yang, ErikÅqvist (Näringsliv och Tillväxt Linköping) samt Fredrik Larsson (Science Park Mjärdevi)

Företag som var med på resan var:

Priscia Kompetensutveckling AB, MotionsRace – AktiveraMera i Linköping AB, Science Park Mjärdevi, Linkura AB, Norrköping Science Park, Configura Sverige AB, Grafren AB, Chamber of Commerce of East Sweden, Psycreo AB, GT China Consulting, LEAD / EST / A Ferntoft Consulting, Lumeo Technology AB, Epishine AB, Accumbic AB, Perssons Glas AB, Grafren AB, City of Linköping, Investment AB Spiltan, MindRoad AB