RÖDDIK – Region Östergötlands digitala kulturkluster 

Utforskar, utvecklar och delar kunskap om hur ny digital teknik kan användas för att förmedla, gestalta och tillgängliggöra kultur i Östergötland.

Om Rödikk
Nyheter och Inspiration
Rapporter, undersökningar, analyser & guider
Kontakt och intresseanmälan
Kluster?

Om Rödikk

RÖDIKK vänder sig till:

  • kulturaktörer ex. institutioner, utövare och föreningar
  • teknikleverantörer, utställningsproducenter, spelutvecklare
  • studenter och lärare på MT, GDK och KSM
  • innovatörer och entreprenörer
  • alla som är intresserde av modern, innovativ gestaltning och förmedling av kulturuttryck

Initialt riktar sig klustret mot kulturarv och scenkonst, men ser på sikt att alla former av kultur ska kan dra nytta av verksamheten. RÖDIKK drivs av Norrköping Science Park i samverkan med RISE Interactive och regionens enhet för kultur och kreativitet.

Vårt uppdrag:

Klustret ska förmedla kunskap och möjligheter genom att samla kulturrepresentanter från hela regionen tillsammans med tekniska och andra relevanta utvecklare. Kunskapsförmedling ska vara dubbelriktad så även tekniksidan får bättre insikt i de olika förutsättningar som kulturen har.
Klustret ska erbjuda inspirerande kunskapsevenemang, nyhetsbrev och erfarenhetsspridning. Klusterdeltagare erbjuds att under hösten ta del av en utlysning från Region Östergötland i syfte att stärka digital kulturförmedling.

Kontakt och intresseanmälan

Anmäl intresse för medverkan i Rödikk!

  • För att skicka in din anmälan måste du godkänna att Norrköping Science Park sparar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

KLUSTER

När olika verksamheter ser nya och gemensamma möjlighet genom att kombinera sina respektive kunskaper, erfarenheter, behov, visioner och avnämare (slutanvändare, kunder, etc.) kan kluster vara ett bra första steg. Ett kluster byggs på att just olika medlemmar samlas, till skillnad från ett nätverk eller en bransch, där likheten istället är gemensam nämnare, ex. revisorer, utvecklare och lärare. Ett kluster passar mycket bra när forskning gett oss nya tekniska lösningar och en bransch eller marknad ännu inte formats.

Varför just detta kluster?

Det mesta i vårt samhälle har under 10 år genomgått en första fas av digitalisering, så även kulturella verksamheter. Parallellt har forskning och tekniska landvinningar över samma tidsperiod tagit stora och snabba steg, ex. skärmar, smarta mobiler, sensorer, skanning och internet. Teknik som får 10 år sedan befann sig i forskningslabbet är nu produkter som kan köpas och användas av alla. Under samma period har användare och samhälle mognat och tiden är mogen för ännu ett steg.
Genom att initiera ett kluster kring digital förmedling, gestaltning och berättande av kultur i Region Östergötland vill vi öka och bredda tillgång till kulturarv och de olika konstformerna genom digitala tjänster, ex. visualisering och interaktivitet. Klustret ska också vara avstamp mot en regional innovations- och utvecklingsplattform för digital förmedling av kultur, som gått under arbetsnamnet Open Lab.