RÖDIKK – REGION ÖSTERGÖTLANDS DIGITALA KULTURKLUSTER

RÖDIKK är Region Östergötlands kluster för digital och innovativ kulturförmedling. Vi arbetar med att öka och bredda tillgången till kulturarvet och scenkonsten genom att initiera projekt samt utforska och sprida kunskap om digitala tjänster och verktyg. 

Våra medlemmar är kulturaktörer, teknikleverantörer och utvecklare, studenter och lärare, innovatörer, entreprenörer och andra med intresse för innovativ gestaltning och förmedling av kultur.

Bli medlem kostnadsfritt du också!

OM RÖDIKK
Omvärldsbevakning
Utbildningar & Evenemang
KONTAKT & INTRESSEANMÄLAN

UTBILDNINGAR & EVENEMANG

Fritt deltagande i kunskapsspridande evenemang och erbjudanden om skräddarsydda utbildningar.

SAMVERKANSPROJEKT

Samverkansprojekt med forskare, studenter och företag inom kultur och teknik.

NÄTVERK

Ett personligt nätverk med över 100 regionala kulturaktörer med intresse för modern och digital gestaltning.

TIPS & RÅD

  Riktade tips, råd och erfarenheter som hjälper till i att ta ditt projekt från idé till verklighet.

NYHETER & INSPIRATION

Nyheter och inspiration från hela världen via nyhetsbrev, web och sociala medier.

OM RÖDIKK.

Digitalisering är en av vår tids största förändringar och den påverkar kultursektorn på flera sätt. Nya tekniker, uttryck och plattformar för att förmedla, skapa delaktighet, gestalta och tillgängliggöra skapar oändliga möjligheter, men också utmaningar. För att kunna möta dessa behövs både kunskap och innovativt tänk.

När människor från olika branscher och samhällsfunktioner delar  kunskap och erfarenheter för att utforska tillsammans uppstår ofta nya vägar framåt. I det personliga mötet gynnas utvecklingen av innovativa lösningar och idéer. I RÖDIKK samlas medlemmarna kring de möjligheter, utmaningar och behov som den digitala teknikutvecklingen innebär för att förmedla, gestalta och tillgängliggöra kulturarvet och konsten i Östergötland.

RÖDIKK vänder sig till kulturaktörer, teknikutvecklare och teknikleverantörer, studenter och lärare, innovatörer, entreprenörer och andra intresserade av innovativ gestaltning och förmedling av kultur.

RÖDIKK drivs av Norrköping Science Park på uppdrag av Enheten för Kultur på Region Östergötland. För RÖDIKK finns en arbetsgrupp där tjänstemän från Enheten för Kultur på Region Östergötland och Norrköping Science Park ingår.

VÅRT UPPDRAG.

Klustret ska förmedla kunskap och utforska möjligheter genom att föra samman aktörer på kulturarvs- och scenkonstområdet med företag, entreprenörer och forskare som arbetar med digital teknik i ett gemensamt kunskapsutbyte.

Klustret ska förmedla kontakter, finna vägar till samverkansprojekt, ge råd om finansiering, erbjuda inspirerande kunskapsevenemang och omvärldsbevaka samt sprida erfarenheter och goda exempel. 

Utbildningar & evenemang.

Det finns tyvärr inga kommande evenemang just nu, men snart fyller vi på med nya!

KONTAKT & INTRESSEANMÄLAN.

  • För att skicka in din anmälan måste du godkänna att Norrköping Science Park sparar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Kontakt

Lina Johansson
Projektledare
0702-89 87 82
lina.johansson@nosp.se

Bo Sundborg
Projektledare
bosse.sundborg@nosp.se

Maria Brusman
Kulturstrateg, scenkonst
Maria.brusman@regionostergotland.se

Petra Nordin Carlsson
Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv
petra.nordin@regionostergotland.se