Visualization

Koordineringsuppdrag

Inom styrkeområdet Visualisering, simulering och bildanalys finns ett väl utvecklat och koordinerat främjarsystem, proaktiva kommuner och kommunala bolag samt ett näringsliv som är väl positionerat i omställningen till ett fossilfritt samhälle med hjälp av digitala tekniker. Inom dessa teknikområden har Östergötland ledande globala bolag, nytänkande startups och ett flertal växande innovationsbolag. Kärnan i styrkeområdet består av regionala företag inom datavisualisering, bildanalys och simulering. 

Summary of Koordineringsuppdrag

Would you like to know more about Koordineringsuppdrag?