Hem/Projekt/Koordineringsuppdrag
Visualisering

Koordineringsuppdrag

Inom styrkeområdet Visualisering, simulering och bildanalys finns ett väl utvecklat och koordinerat främjarsystem, proaktiva kommuner och kommunala bolag samt ett näringsliv som är väl positionerat i omställningen till ett fossilfritt samhälle med hjälp av digitala tekniker. Inom dessa teknikområden har Östergötland ledande globala bolag, nytänkande startups och ett flertal växande innovationsbolag. Kärnan i styrkeområdet består av regionala företag inom datavisualisering, bildanalys och simulering. 

Partners

Mål

Tidsplan

Finansiering

Vill du veta mer om Koordineringsuppdrag?

Visualisering

Området visualisering har under många år varit starkt förknippat med Norrköping. Genom forskning och företag i världsklass ska vi sätta staden på kartan även i framtiden.