Hem/Projekt/Koordineringsuppdrag
Effektiv logistik

Koordineringsuppdrag

Östergötland har en lång industrihistoria och en stor bredd av företagande med stål-, skogs- och pappersindustri, handel, tillverkningsindustri och lantbruk. Företag med logistiklösningar är både en konsekvens av industrihistorien och en förutsättning för fortsatt tillväxt.

Partners

Mål

Tidsplan

Finansiering

Vill du veta mer om Koordineringsuppdrag?

Effektiv logistik

Med hamn, flygplats, resecentrum och lageretableringar har Norrköping blivit synonymt med logistik. För att knyta samman dessa och skapa en hållbar utveckling krävs smarta system och optimering av flöden. Här kommer Norrköping Science Park in.