Hem/Profilområden

Tryckt elektronik

Med världsledande forskning som grund är det inte så konstigt att Norrköping föder fram företag på löpande band som även de ligger i den absoluta framkanten. Här finns Norrköping Science Park med i en koordinerande roll.

Visualisering

Området visualisering har under många år varit starkt förknippat med Norrköping. Genom forskning och företag i världsklass ska vi sätta staden på kartan även i framtiden.

Effektiv logistik

Med hamn, flygplats, resecentrum och lageretableringar har Norrköping blivit synonymt med logistik. För att knyta samman dessa och skapa en hållbar utveckling krävs smarta system och optimering av flöden. Här kommer Norrköping Science Park in.