Det här är Norrköping Science Park

Genom att koppla samman näringsliv och offentlig sektor med akademi skapar Norrköping Science Park samhällsnytta.

Om oss
Forskning & utbildning
Nätverk & samarbeten
Organisation
Press

Om oss.

Norrköping Science Park (NOSP) är en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Campus Norrköping, Linköpings universitet. Hos oss skapas möjligheter för individer och företag att starta, utvecklas och växa, vilket bidrar till såväl affärsmässig framgång som regional attraktivitet och tillväxt.
Vi bedriver verksamhet inom flera områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. Våra fokusområden ligger främst inom de kunskapsintensiv näringarna med koppling mot visualisering, tryckt elektronik och effektiv logistik. Vi arbetar för att skapa hållbara och attraktiva arbetstillfällen i Norrköping och inom de framtida branschområdena.
Vad kan Norrköping Science Park hjälpa mig med?

Norrköping Science Parks erbjudande i korthet är:

  • Nätverk, kontakter och matchning
  • Stöd för innovationsutveckling
  • Inspiration och kunskap
  • Kreativa miljöer
  • Länk till finansiering

Forskning och utbildning

Norrköping Science Park samarbetar tätt med forskningen och Linköpings universitet för att ytterligare flytta fram regionens framstående position – med målet att göra Norrköping världsledande inom visualisering.

Tryckt elektronik

Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo har bedrivit forskning inom Tryckt elektronik sedan 1980-talet. Idag utgör PEA, Printed Electronics Arena, i Norrköping en av de främsta forskningsorganisationerna i världen inom området. Förutom egna forsknings- och utvecklingsprojekt inom tryckt elektronik erbjuder PEA företag som vill integrera tryckt elektronik en arena för forskning och utveckling.

Visualisering

Norrköping har under de senaste åren etablerat en mycket stark position inom forskningsområdet Visualisering, där forskningen har nått en aktad position även i ett internationellt sammanhang. Idag arbetar fler än 30 forskare och doktorander på de två institutionerna Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN) och Institutionen för Medieteknik (MIT) under ledning av professor Anders Ynnerman. Forskargruppen arbetar med framtidens visualiseringstekniker för att kunna förmedla stora mängder med information på nya, innovativa sätt. På det publika besökscentret Visualiseringscenter C visas några av framtidens interaktiva visualiseringslösningar som utvecklats av forskarna på universitetet, exempelvis det interaktiva obduktionsbordet och stadsplaneringsverktyget Urban Explorer.

Utbildning

I Norrköping finns även universitetsutbildningar som både direkt och indirekt kopplar an till forskningen inom Visualisering. Vid LiU Campus Norrköping finns civil- och högskoleingenjörsutbildningar inom områden som medieteknik, elektronikdesign, framtidens logistik, byggnadsteknik och grafisk design. Utbildningarnas utformning och innehåll är utvecklade i tätt samarbete med forskningsmiljöerna och näringslivet. Studenterna från universitetet utgör en stark källa för nya startups och snabbväxande företag i regionen.

Tryckt elektronik Printed electronics arena pea

Smart Specialisering

I syfte att stimulera konkurrenskraften och därmed öka tillväxten har det skett en utvärdering av de kompetensområden där regionen Östergötland är särskilt framgångsrik.

Östergötlands fem styrkeområden är:

  • Visualisering och simulering
  • Uppkopplade system och produkter
  • Miljönytta som affär
  • Effektiv logistik
  • Avancerade material

Inom dessa är områden finns bra förutsättningar för utveckling och de har en internationell tillväxtpotential samt en förmåga att bidra till en unik regional politik. Europas regioner söker stöd för forskning, teknisk utveckling och innovation ur EU:s ramprogram Horizon 2020. EU ger ett uttalat ökat regionalt ansvar för just dessa frågor. För att undvika att många regioner söker medel för samma områden har de uppmanats att arbeta fram strategin S3, Smart Specialisation Strategy. – att hitta sina styrkeområden där möjlighet till tillväxt och utveckling finns.

Strategin ger förutsättningarna för en smart regionalpolitik som i sin tur ska bidra till smart tillväxt i EU:s medlemsländer. Smart specialisering är en metod och arbetssätt för att prioritera utvecklingsprojekt som stärker företagen och därmed regionens konkurrenskraft. Verklig konkurrenskraft leder till ökad attraktionskraft, en effektiv genväg till tillväxt.

Östergötland har en egen strategi för smart specialisering, som baseras på en djuplodande analys av regionala tillgångar i teknik och kunskap samt ett starkt samarbete mellan företag, akademi och offentliga aktörer.

Norrköping Science Park arbetar framför allt inom områdena Visualisering och simulering, Effektiv logistik och Avancerade material.

Nätverk och samarbeten

Norrköping Science Park samarbetar med många aktörer som kan hjälpa ditt företag inom olika områden. Här nedan visar vi våra närmaste samarbetspartners men kontakta oss gärna om ni vill ha mer information om olika aktörers erbjudanden.

Klövern - Fastighetsbolag

Norrköpings kommun

Lead – inkubator

Organisation

Norrköping Science Parks styrelse

Ordförande:
Eva Vikmång (S)

1:e vice ordförande:
Lars Tersmeden (M)

Ledamöter:
Martin Rantzer; Prefekt & universitetslektor LiU

Styrelsesuppleanter:
Mikael Forkner; Regionchef, Klövern AB

Vem äger Norrköping Science Park?

Norrköping Science Park AB ägs av Rådhus AB som är moderbolaget i Norrköpings kommuns bolagskoncern. Norrköping Science Park finansieras dels från Norrköpings kommun och dels  från så kallade projektmedel, pengar som riktats mot vår verksamhet från EU eller nationella organisationer, så att vi i olika tidsbegränsade projekt kan arbeta för näringslivsutveckling i vår region.