Från Visual Sweden-projekt till mångmiljonaffär för Interspectral

Published On: 2022-10-063.5 min read

Visualiseringsbolaget Interspectral får stororder från franska Michelin ägda bolaget AddUp – en ledande tillverkare av 3D-skrivare för metall. Affären markerar ett genombrott för Interspectrals produkt AM Explorer och ett stort steg för Interspectral på den snabbt växande marknaden för additiv tillverkning.

Additiv tillverkning, som mer allmänt brukar benämnas ”3D-printning”, revolutionerar hur industrin utvecklar, tillverkar och reparerar sina produkter. Tekniken möjliggör nya konstruktioner, kortare produktionstider, förbättrad produktprestanda och en mer hållbar tillverkningsprocess.

– Detta samarbete markerar ett genombrott för oss på industrimarknaden. Additiv tillverkning har en stark tillväxt och utvecklingspotentialen för oss är enorm. Samarbetet med AddUp är ett första och mycket viktigt steg i vår tillväxtstrategi och vi hoppas att redan inom kort kunna presentera nya partnerskap av denna typ, säger Isabelle Hachette, VD på Interspectral. Vi ser integreringen av AM Explorer även som ett genombrott inom området additiv tillverkning. Vår teknologi är omvälvande för kvalitetssäkring och effektivisering inom additiv tillverkning.

Visual Sweden tar med stor glädje del av denna nyhet. Detta särskilt mot bakgrund av att grunden till AM Explorer lades i ett av Visual Swedens första projekt, baserat på behov av kvalitetssäkring hos Siemens Energy i Finspång. Där använder man sedan flera år 3D-printning i metall för framställning av komplexa produkter, som brännare till turbiner med mera.

– Projektet var i grunden inriktat på att använda röntgen för kvalitetskontroll, men under projektets gång breddades konceptet till att inkludera sensorer från processen, säger Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden. Det hela är ett mycket fint exempel på hur visualiseringsteknik som från början har utvecklats för andra ändamål kan användas inom industrin. Det har vi också flera exempel på i det industriellt inriktade projektet Visual LIFT, där mindre och medelstora företag i Östra Mellansverige erbjuds stöd för användning av visualisering i olika delar av företagens verksamhet, som t.ex. produktionsplanering och marknadsföring.

Med hjälp av AM Explorer kan ingenjörer på ett enkelt sätt analysera den komplexa digitala tvilling som skapas under tillverkningsprocessen och på så sätt sänka kostnader och accelerera för utvecklingstakten. Foto: Fotograf Ristenstrand

Interspectral’s mjukvara, AM Explorer, adresserar ett av marknadens största problem, kvalitetssäkring. Med hjälp av AM Explorer kan ingenjörer på ett enkelt sätt analysera den komplexa digitala tvilling som skapas under tillverkningsprocessen och på så sätt sänka kostnader och accelerera för utvecklingstakten. Mjukvaran används redan idag av företag och forskningslabb över hela världen inom allt från rymdindustri till racing.

– Kvalitetssäkring står för en stor del av kostnaden inom additiv tillverkning och branschen lägger idag mycket resurser på att hitta och utveckla lösningar på detta problem. Vår kompetens kring visualisering och förmåga att hantera stora datamängder har visat sig vara attraktiv för marknaden. Vår ambition är nu att växa i takt med industrins behov och genom att löpande addera nya värden i vår lösning med hjälp av framväxande teknologier som AI, streaming och AR, säger Thomas Rydell, ansvarig för utvecklingen av AM Explorer.

Som en del av tillväxtstrategin ingår nu Interspectral ett partnerskap med det franska bolaget AddUp, en ledande tillverkare av 3D-skrivare för metall. Tillsammans kommer bolagen ta fram en lösning för avancerad kvalitetssäkring som kommer levereras som en standardkomponent i vissa av AddUp 3D-skrivare.

– Som en systemtillverkare inom ett högteknologiskt område letade vi på AddUp efter en partner som erbjuder avancerade visualiseringslösningar. Sedan starten av vårt samarbete har Interspectral bevisat sin starka potential och passion genom att tillsammans med oss skapa en revolutionerande lösning som kommer att förbättra kvalitetssäkringen för våra kunder. Vi ser fram emot att visa den första versionen av vårt samarbete senare i år, säger Mathieu Roche, Marknadsförings och Teknikchef  på AddUp.

En första version av bolagens lösning kommer visas redan i November på Formnext i Frankfurt, världens största mässa för additiv tillverkning.

Fredrik Larsson

Fredrik är kommunikatör på Norrköping Science Park.

Relaterat