Dags att söka EU-finansiering? Välkommen till EU SME Support!

Published On: 2021-10-050.6 min read

Kostnadsfri expert­rådgivning för små och medelstora företag (SME)

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten arbetar EU SME Support för att fler svenska SME ska söka och få finansiering från EU-programmen Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund.

Här får du kostnadsfri expertrådgivning och stöd när du formulerar din ansökan för första gången, om du har fått avslag och vill söka igen, men även efter beviljad finansiering, om du behöver stöd vid rapportering och revisioner (audit) eller om du har andra frågor under projektets gång.

Vill du veta mer om EU-finansiering eller vilken hjälp du kan få? Läs mer här!

Fredrik Larsson

Fredrik är kommunikatör på Norrköping Science Park.

Relaterat
  • Norrköping Science Park, in collaboration with leading technology companies in Norrköping, including Stadium, Holmen, HiQ, Voyado, Optiplan, Interspectral, and Gaia, is now launching the Norrköping Tech Award. This award is a tribute to organizations with solutions that demonstrate the benefits and possibilities of technology. By sharing their stories, the initiative aims to inspire and highlight technological achievements in Norrköping that have a significant impact.

    18 Sep 2023

  • Norrköping Science Park förstärker teamet ytterligare och kan nu presentera Linda Robinson, ny projektledare för Central Baltic-projektet. Här får du lära känna Linda lite mer.

    31 Aug 2023