Nordic City Network besökte Norrköping Science Park

Fredrik Larsson
8 feb 2018

Sedan åtta år tillbaka ingår Norrköpings kommun i Nordic City Network, och på senare år finns också Norrköping Science Park representerat i nätverket genom Nina Lindahl. Hennes roll består till stor del i att ha näringslivsperspektivet för Norrköpings del i nätverket och under vecka 5 samlades de i just Norrköping.

– Vi åker runt till olika medlemsstäder i det här nätverket och nu var det Norrköpings tur. Vi genomförde bl.a. olika workshops och nu kommer Norrköping att jobba med stadsplanering, sysselsättning och innovation som samhällsutmaningar. Det här kommer sedan att leda till en stadsguide så att människor känner sig välkomna och hemma i Norrköping, allt från nyanlända till studenter. Vi ska visa olika platser, miljöer och Norrköpings suveränitet. Helt enkelt att det är en bra stad att leva, bo och verka i, säger Nina Lindahl.

På onsdagen besökte nätverket bl.a. Arbetets Museum där de fick en dragning av Thomas Lindqvist, områdesutvecklare på Hyresbostäder som pratade om deras arbete med Portalen. Även stadsantikvarie Hanna Domfors höll ett föredrag om Industrialismens bidrag till dagens Norrköping.

Sedan gick turen till Coffice, Norrköping Science Parks eget co-working space, där samtalet kretsade kring näringslivsfrågor.

– Vi har i flera omgångar pratat om co-working spaces så det var ju väldigt roligt att få berätta och visa upp vårt eget Coffice, som sedan 2011 växt från en till 50 personer. Vi fick också visa upp våra unika miljöer i Norrköping för det är faktiskt just helt unikt att en science park ligger så här centralt i staden, med närheten till både universitet och citykärnan. Självklart tog vi också tillfället i akt prata om Visualiseringscenter C, Printed Electronics Arena, vår företagspark m.m, fortsätter Nina.

Nina berättar vidare om en ”wow”-effekt hos de olika städernas representanter och hon fick också möjligheten att lyfta fram de projekt vi arbetar med i dagsläget – Visual Sweden och Växtzon. Dessutom fick Sandra Wall, projektledare Musikhuvudstaden på Näringslivsavdelningen, berätta om Norrköpings medlemskap i Unesco och visade upp Thrive-videon som du kan se här.

– Många tog med sig idén om co-working spaces och kommer också att ta kontakt med oss framöver för att etablera liknande miljöer. De blir imponerade när de får höra hur länge vi varit igång. Vi fick visa på nyttan med att ha ett co-working space och faktiskt också ha ett innehåll. Vi tillhandahåller inte bara en arbetsyta utan arrangerar också en mängd olika event för att få människor att träffas och knyta kontakter, fortsätter Nina.

Nästa träff är i Malmö 19–20 mars. Det är ett öppningsseminarie för Nordic City Lab som löper under 2018-2019 där man kommer framtidsspana mot 2050, trender och tendenser i världen och vad detta innebär för profession och bransch.  I april väntar ett politikertoppmöte i Ålborg, Danmark, där kulturminister Alice Bah Kuhnke är sammankallande.