Nationell kulturarvsinkubator i Visby


18 feb 2019

“Arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljö är beroende av innovativa och sofistikerade lösningar för att bevara, utforska, tillgängliggöra och förmedla en mångfald av kulturarv, trots detta är det nuvarande utbudet av tjänster och produkter begränsat. Genom en nystartad inkubator i Visby öppnas möjligheter att utveckla nya lösningar med digital inriktning.” Läs mer här.

RÖDIKK har etablerat god kontakt med inkubatorn och hoppas samarbeta redan i höst. Låt oss veta vilka behov ni har eller om ni funderar på vad ny teknik skulle kunna göra för just er verksamhet.