Leta berättelser och kulturarv i appen Mixed Places


18 feb 2019

Sommaren 2016 gick hela världen omkring och letade Pokemons. Det ledde till ett projekt här på Norrköping Science Park som med finansiering av Visual Sweden tog fram en prototyp på en AR-app där man istället letade lokala berättelser och kulturarv i Industrilandkapet i Norrköping. Läs reportage på NOSP’s web. Uppföljning hittar ni här och här.