IdeK – en intresseförening för innovation, idéer, design, kommunikation och kulturarv

Lina Johansson
18 feb 2019

IdeK är en intresseförening för kulturarv och digital kommunikation som har till huvudsyfte att ge inspiration, stöd och kontakter. Föreningen är:

  • Ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter kring digital kommunikation och innovation
  • En kanal för omvärldsbevakning och kunskapsförmedling
  • En plattform för nätverkande mellan institutioner, företag och enskilda experter