En stark vision

Visionen för projektet PEA, Printed Electronics Arena, är att skapa hållbar långsiktig tillväxt i regionen runt Norrköping genom att kommersialisera och exploatera den starka forskning och utveckling som sedan 1998 bedrivits vid Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo, inom teknologiområdet Tryckt Elektronik.

Målsättningen är att utveckla nätverk med kluster kring Tryckt Elektronik, där deltagande företag får möjlighet att utbyta erfarenheter och utnyttja de forsknings- och utvecklingsresultat som redan har uppnåtts. Det kan till exempel handla om samarbeten kring marknadsaktiviteter, workshops, produktion och produktutveckling.

PEA drivs aktivt med Norrköping Science Park som värd. Projektet är grundfinansierat av VINNOVA och har som mål att innovationsmiljön kring PEA ska vara internationellt konkurrenskraftigt inom loppet av 10 år.  Medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket investeras även i projektet. Regionala medfinansiärer är Norrköpings kommun och Östsam.