Kommunikation av mål och resultat

4GHI är en leverantör av molnbaserade tjänster för verksamhetsstyrning. Vi förenklar kommunikation av mål- och resultat för att ge medarbetarna förutsättning att fokusera på rätt aktiviteter. Vår verksamhet startade 1998 inom Ericsson men sedan 2003 är vi ett privatägt bolag som idag har Stratsys AB som ägare.

Vi: Hjälper våra kunder att fokusera på rätt saker för att nå resultat.

Vi levererar: Webbaserade produkter och konsulttjänster för mål- och resultatstyrning.

Vi positionerar oss: Genom att vara bäst på att förenkla, visualisera och kommunicera mål och resultat. Samt tillhandahålla arbetsprocessen för fokuserad styrning och uppföljning på alla nivåer i organisationen. Vi går från beslutsstöd till genomförande- och verksamhetsstöd.
Från BI (Business Intelligence) till IB (Intelligence Behind).

Vi lämnar avtryck: Genom att skapa verklig kundnytta och värde ute i organisationen.