Vems bilder? Rätt och rättighet kring andras bilder.

02/10/2019

Seminarium om kulturproduktion och upphovsrätt i utställningen ”Föräldralösa bilder” på Norrköpings Stadsmuseum.

Medverkande: Merima Bruncevic (universitetslektor, GU) Konstantin Economou (universitetslektor, LiU) , Martin Fredriksson (forskningskoordinator, LiU)

Plats: Seminariet startar kl 16.00 på Norrköpings Stadsmuseum med besök i och visning av utställningen “Föräldralösa bilder”. Därefter rör vi oss vidare till grannhuset och Norrköping Science Park, Laxholmstorget 3, för att fortsätta seminariet.

Hur ska vi som arbetar med kulturproduktion som utställningar eller digitala medier hantera bilder där upphovsrätten är otydlig eller svår att bestämma? Bilder som finns i arkiv, eller hos privatpersoner och som vi vill välja ut att ta med i våra produktioner ägs ju faktiskt egentligen av fotografen själv och denna upphovsrätt gäller tills 70 år efter personens död. Men när bildens fotograf är anonym eller okänd, hur hanterar vi det?
Utställningen Föräldralösa bilder arbetar medvetet med denna problematik och vill diskutera frågan konkret. De bilder vi använder är köpta på loppisar och vi vet inget mer om dem än vad vi ser när vi betraktar dem. Hur har vi arbetat med dem och hur kan vi motivera detta – kan en besökare plötsligt se en bild som föreställer en nära släkting? Hur bemöter vi denna besökare? Samtidigt använder vi också digitalt sammansatta bilder skapade genom AI algoritmer som inte föreställer verkliga personer, men som ser ut att göra det – frågor om vems bilden är möter frågor om hur bilder manipuleras. Hur har vi behandlat detta i utställningen är ett ämne, men också frågor om rätt till kulturell produktion har lyfts både historiskt, i medier och kultur samt i juridiken tas upp i workshopen.

https://www.norrkopingsstadsmuseum.se/utstallning/foraldralosa-bilder/

 

Datum
02/10/2019
Tid

16:00–19:00

Plats
Norrköpings Stadsmuseum och Norrköping Science Park
Pris
Kostnadsfritt

Fler event.

Det finns tyvärr inga kommande evenemang just nu, men snart fyller vi på med nya!