Sociala robotar inom äldrevården

12/05/2021
Till anmälan

Sociala robotar i äldrevården -hur ska man tänka kring utveckling, införande och utvärdering?

Användningen av sociala robotar i äldrevården har ökat sedan införandet av välfärdstekniksprogrammet och den här typen av teknik har uppmuntrats starkt inom offentlig sektor. Men den effekt som man hoppas att robotarna ska ge de äldre, exempelvis minska ensamhet och oro, är inte väl undersökt. Sofias forskning utgår från slutanvändarnas perspektiv, vad för typ av robotar vill de ha och vad ska vara robotarnas syfte, hur ska man införa robotarna i verksamheten och vilket stöd skulle personalen behöva, samt hur kan man utvärdera robotarnas effekt och säkerställa att de gör våra äldre gott? Föredraget kommer utgå från de här frågorna och koppla dem till den pågående etiska debatten kring teknik inom vården. Avslutningsvis kommer tips på hur organisationer kan tänka kring en vård förstärkt av robotteknik.

Sofia Thunberg är doktorand i kognitionsvetenskap vid institutionen för datavetenskap (IDA), Linköpings universitet.

LUNCHKLUBBEN är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Under våren kommer Lunchklubben att genomföras digitalt via Zoom. Alla är välkomna! Läs mer på lunchklubben.nu, vid frågor kontakta lunchklubben@liu.se

Program

12.00 Incheckning
12.05 Föredrag
13.00 Avslut

Datum
12/05/2021
Tid

12:00–13:00

Plats
Online
Arrangör
Linköpings universitet, Norrköping Science Park, Linköping Science Park och Region Östergötland

Fler event.

Norrköping Tech Days 2021

18/05/2021

Science Pop Up Expo 2021!

26/05/2021