Lunchklubben

20/01/2021

Proaktiva marknadsstrategier för ökad konkurrenskraft

Många gånger har frasen “vi behöver vara mer proaktiva” hörts i strategimöten och styrelserum, men vad innebär det egentligen att vara proaktiv? Och hur ska man använda det för att bli mer framgångsrik? Harald Brege har forskat om proaktiva marknadsstrategier, dvs. hur företag kan använda proaktivitet för att skapa större värde för sina kunder och i förlängningen bli mer framgångsrika.

Föredraget kommer ta avstamp i att beskriva vad det egentligen handlar om för ett företag att vara mer proaktivt och hur man kan se på proaktivitet på olika sätt. Därefter beskrivs hur företag kan utnyttja sin proaktivitet för att stärka sitt värdeskapande inom tre nyckelområden: förstå kundbehov, engagera marknaden och driva innovation. Avslutningsvis kommer tips på hur företag på olika nivåer kan komma igång med eller vidareutveckla sitt arbete med att stärka sin proaktivitet.

Harald Brege är doktor i industriell ekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

LUNCHKLUBBEN är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter. Under hösten kommer Lunchklubben att genomföras digitalt via Zoom. Alla är välkomna! Läs mer på lunchklubben.nu, vid frågor kontakta lunchklubben@liu.se

Program

  • 12.00 Incheckning
  • 12.15 Föredrag
  • 13.00 Avslut

Arrangörer

Lunchklubben arrangeras i samverkan mellan Linköpings universitet, Linköpings Science Park, Norrköpings Science Park och Region Östergötland.

Datum
20/01/2021
Plats
Online

Fler event.

Sociala robotar inom äldrevården

12/05/2021

Norrköping Tech Days 2021

18/05/2021

Science Pop Up Expo 2021!

26/05/2021