Klimatsmart vardagsresande med MaaS

03/11/2020
Till anmälan

Linköping MaaS – snart zappar vi oss till fler klimatsmarta vardagsresor!

Med klimatmålen som drivkraft måste vi göra det mer attraktivt för östgötarna att resa mer hållbart. Idag finns många bra alternativ till privat bil men det är inte helt enkelt att tillgängliggöra sig dessa.

Nu bygger Linköpings kommun tillsammans med ett nätverk av aktörer en MaaS-tjänst (Mobility As A Service). En digital infrastruktur för delade mobilitetstjänster där kollektivtrafik, cykel- och bilpool m.m. är integrerade i en app och det blir på så sätt enklare att hitta, boka och betala för dessa tjänster enskilt eller i kombo.

Denna tjänst ska bli standarderbjudandet för nyinflyttade och förenkla bokningen av klimatsmarta tjänsteresor.

Hör vilka utmaningarna och drivkrafterna är i detta arbete.

Välkomna!

Datum
03/11/2020
Tid

08:00–09:00

Plats
Online
Arrangör
Norrköping Science Park & Linköping Science Park

Fler event.

AI for the retail and fashion industry

03/11/2020

Innovationer och utmaningar för Effektiv logistik

05/11/2020

Framtidens logistik – onlineseminarium

26/11/2020