Innovationer och utmaningar för Effektiv logistik

05/11/2020

Vill du lära dig mer inom området effektiv logistik, specifikt e-handel och elektrifiering? Då är detta webinar verkligen något för dig!

Innovationsbehovet inom logistikbranschen är stort. Inte minst för att vi ska kunna uppnå mål om hållbarhet. Omställningen till en mer effektiv logistik har dessutom potential att minska både kostnader och resursanvändning för enskilda företag. I Region Östergötland finns både kompetens och vilja att skapa innovativa lösningar på dagens utmaningar. Välkomna att lyssna till två föredrag där företag från regionen belyser både utmaningarna och lösningarna.

Effektiv logistik och e-handel – snabba leveranser kräver snabba beslut

Elin Håkansson, Optiplan Innovation

E-handeln har ökat explosionsartat och ställer helt nya krav på logistikbranschen. Optimeringssystem byggda på matematiska modeller leder till både miljömässiga och ekonomiska vinster.

Elin Håkansson, Optiplan Innovation, är optimeringsspecialist och arbetar med att ta fram innovationer som leder till en effektiv logistiksektor. De case hon arbetar med bygger på en sammanlänkning av branschaktiva företag och deras verkliga utmaningar och akademisk kompetens.

Evolutionen av elektrifiering

Petter Huddén, Intuizio

Hur kan elektrifiering av lastbilar bidra till en mer hållbar transportsektor? Hur långt har vi kommit och hur ser vägen framåt ut?

Petter Huddén har lång erfarenhet från transportsektorn och ett stort engagemang i miljöfrågor. Idag driver han företaget Intizio där han agerar navigatör och samverkansaktör för att accelerera omställningen till en hållbar transportsektor och samhällsutveckling.

Länk till detta webinar skickas ut 24 timmar innan start till de som anmält sig. Har du missat att anmäla dig? Lugn, du kan via denna länk följa webinariet i sin helhet.

Varmt välkommen med din anmälan!

Datum
05/11/2020
Tid

10–11

Plats
Online
Arrangör
Norrköping Science Park & Region Östergötland

Fler event.

Sociala robotar inom äldrevården

12/05/2021

Norrköping Tech Days 2021

18/05/2021

Science Pop Up Expo 2021!

26/05/2021