Hela tillverkningsindustrin står inför en stor omdaning i den pågående digitaliseringsprocessen. Digitaliseringen kommer att ge möjlighet till helt nya produkter, processer, tjänster, arbetssätt och affärsmodeller, som automation, robotisering och digitala affärsmodeller. Digitaliseringen och den snabbt föränderliga omvärlden medför även risker om företag inte klarar av att anpassa sig.

För att rusta östgötska företag inom sektorn startar nu projektet ”digitaliseradittforetag.nu”, finansierat av Tillväxtverket. Projektet syftar till att stärka små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin i Östergötland.

Genomförare är RISE SICS East, Science Park Mjärdevi och Norrköping Science Park, som kommer att koordinera projektet och matcha digitaliseringscoacher mot företagen. En grundtanke är att kombinera kompetens, lokala nätverk och drivkrafter för att på bästa sätt möjliggöra för våra östgötska företag att klara av att anpassa sig till den industriella revolutionen som just nu pågår för fullt.

Vad erbjuder projektet?

Digitalisering omfattar många områden. Projektet erbjuder en rad aktiviteter för deltagande företag. Digitaliseringscoacher som tittar på unika lösningar för ditt företag kombineras med breddad kunskap i föredrag eller workshops. Deltagande i projektet är kostnadsfritt. Vill du veta mer eller diskutera hur ditt företag kan delta? Kontakta oss!

Klicka här för mer information!