Demola blir inGenious

Fredrik Larsson
15 mar 2018

Demola blir inGenious med fler internationella kontakter

Demola byter namn till inGenious och skaffar samtidigt ett större internationellt nätverk.

– Det ökar värdet för studenter och uppdragsgivare, säger Fredrik Borgsjö som är ansvarig för verksamheten.

InGenious är en annorlunda och produktiv ingång till Linköpings universitet och dess båda campus. I grunden är det en tvärdisciplinär kurs på åtta högskolepoäng. Alla studenter oavsett inriktning kan söka. Kravet är 90 genomförda poäng. Hittills har cirka 500 personer gått kursen.

Uppdragen kommer från företag, organisationer och offentliga verksamheter. Ofta har uppdragsgivarna ett problem eller en önskan om att få andra professioners syn på den egna verksamheten. Utifrån uppdraget sätts en passande projektgrupp ihop av studenter från universitetets olika fakulteter. En grupp kan bestå av t.ex. sjukgymnast, kognitionsvetare, lärare, ekonom och ingenjör.

– Linköping är ett tvärdisciplinärt universitet och det här ligger i linje med hur vi arbetar, säger Charlotte Norrman som är kursansvarig och examinator.

Studenterna angriper förutsättningslöst uppdraget under fyra månader och levererar sin lösning på problemet. Så här långt är det gratis, men för att använda sig av idéerna som studenterna utvecklat får beställaren köpa loss projektet. Många förslag har blivit utköpta. Intäkterna går till studenterna som ofta även har fått sommarjobb efteråt.

– Uppdragsgivarna får många gånger något som de inte ens tänkt på. Studenterna är inte bundna av konventioner eller etablerade strukturer utan kan angripa frågeställningen ur andra perspektiv, säger Fredrik.

För studenterna är arbetssättet mer än högskolepoäng. De får erfarenhet av att samarbeta över yrkesgränserna med verkliga utmaningar och uppdragsgivare.

– I kursen ingår seminarier, bland annat om hur man kommunicerar och pitchar sina förslag. Det är värdefull kunskap när de kommer ut i arbetslivet, säger Charlotte.

Namnbytet föregicks av en organisationsförändring. Företaget som driver verksamheten är numera ett helägt dotterbolag till Almi Östergötland. Bolaget finansieras av Norrköpings och Linköpings kommuner, Region Östergötland och Linköpings universitet. Det ger näringslivet tydliga fördelar. Fredrik förklarar:

– Almi har ytterligare ett instrument för att hjälpa företagen. Dessutom kan deras innovationscheckar användas för att till exempel förverkliga ett förslag som kommit fram genom inGenious.

Det tidigare namnet Demola kommer från nätverket där verksamheten i Östergötland varit medlem. Det finns en annan och större internationell utvecklingsplattform som arbetar med samma metod. Det är inGenious och ECIU, European Consortium of Innovative Universities. Den utvidgade internationella kopplingen skapar nya möjligheter för studenter och uppdragsgivare.

För kommentarer kontakta Vice VD Fredrik Borgsjö 0708-262611 eller fredrik@in-gen.se