100 000 kr till Strykbrädan-bolaget Cruitive

Fredrik Larsson
20 dec 2018

För tre år sedan satt Hanna Falk och diskuterade med en vän om hur dåtidens rekryteringsprocesser var uppbyggda och bekymret med dem, något som både företag och personer vittnat om. Det mynnade ut i skisser över vilka ”följdsjukdomar” felaktiga rekryteringar kan leda till och det stod snart klart att något måste göras. Idag driver Hanna, tillsammans med två kollegor, företaget Cruitive som utvecklar framtidens digitala, automatiserade och rättvisa arbetsförmedling i form av ett digitalt molnbaserat rekryteringssystem. Nu har företaget tilldelats 100 000 kronor från Sparbankstiftelsen Alfa.

– Med hjälp av innovativ och modern teknik, som AI och intuition, i kombination med vetenskapligt rekommenderade HR-metoder vill vi göra rekryteringsprocessen enklare, mer tids- och kostnadseffektiv, mer rättvis och mer kvalitativ för både företag och för privatpersoner. Vår ”USP” är vår databas och hur vi matchar företag och kandidater med varandra och det är det man skulle kunna säga är ”själen” i bolaget, vi ”förkroppsligar” denna själ med olika verktyg för företag och privatpersoner som hjälper till och gör kontakten dem emellan så bra och kvalitativ som möjligt, säger Hanna Falk, delägare av Cruitive.

Cruitive består idag av Hanna, Simon och Filip. Hanna är i botten personal- och beteendevetare medan Simon och Filip läst civilingenjörsutbildningen Medieteknik och är, som Hanna uttrycker det, utvecklingsstjärnorna i bolaget.

– De har arbetat tillsammans i många projekt tidigare och har vunnit diverse programmeringstävlingar. De kompletterar varandra oerhört väl i utvecklingsarbetet. Vi är ett starkt team med oerhört driv, vi arbetar allihopa heltid i bolaget trots annat vid sidan av, men vi är tre energiknippen med en stark tro på det vi gör och framför allt med ett intresse för det vi håller på med, vilket gör det så mycket mer motiverande, säger Hanna Falk.

Den första resan i bolaget har gått snabbt. Idag är de en del av företagsinkubatorn LEAD och har sitt kontor på Strykbrädan i Norrköping Science Park. Systemets första del, som alltså är ett rekryteringsverktyg, testkörs nu i liten skala hos pilotkunder och det kommer att accelerera vid årskiftet med fler pilotkunder som då kör igång. Mitt i allt detta har Cruitive också tilldelats 100 000 kronor ur Sparbankstiftelsen Alfa, ett samarbete mellan Swedbank och Norrköping Science Park, som syftar till att främja regional utveckling och tillväxt.

– Det känns oerhört bra och vi är väldigt tacksamma. Ett återkommande fokusområde som både tar upp tid och energi är hur vi ska finansieras nu inför att systemet är färdigt och vi kan börja sälja på riktigt. Att då få dessa medel som hjälp, men även som morot för att lyckas med våra projekt, känns fantastiskt bra och verkligen som en hjälp för att faktiskt kunna lyckas framåt, säger Hanna Falk.

Vad kommer ert beviljade bidrag att användas till?

– Vi är just nu inne i vad man skulle kunna kalla för slutlig verifieringsfas där vi är ute och träffar kunder och potentiella kunder för att testköra vårt system och för att få feedback. Det är det viktigaste arbetet vi gjort hittills och vi ser det som avgörande för en lyckad Cruitive-framtid. Bidraget kommer gå till denna fas och möjliggöra att vi kan lägga så mycket tid som det bara går på att ge support till våra kunder och utveckla systemet i rätt riktning för att till våren verkligen vara lanseringsredo.

Cruitive är dock inte det enda bolaget som tilldelats medel ur Sparbankstiftelsen Alfa under hösten. Simpycruit, ett annat bolag i Strykbrädan och som, precis som Cruitive, också utvecklar ett rekryteringsverktyg har tagit emot samma bidrag. Att bolagen tacklar samma problem ser Hanna dock inte som en nackdel utan snarare som en push då de tydligare ser att rekryteringsproblemet verkligen är något som behöver ses över.

– Vi tacklar i grund och botten lite samma problem men skiljer oss ändå åt i de flesta avseenden i våra lösningar. Vi använder olika tekniker och framför allt har vi kanske lite olika angreppssätt på problemen. Vi försöker bygga ett lite större och bredare system medan Simplycruit är mer nischade. Vi peppar varandra och tror att vi båda kommer lyckas.

Var ser du Cruitive om 5 år?

– Med tanke på den globalisering och den tekniska utveckling som sker i världen just nu så ser vi det som att det inte är en fråga om ”om” utan om ”när” arbetsmarknaden i stort digitaliseras och görs mer teknisk anpassad efter hur vi faktiskt lever redan idag och kommer leva framöver. Vi lever i en tid där arbetsmarknaden är öppen och där rekryteringsprocessen därför måste bli mer effektiv och anpassad efter detta. Det är här Cruitive kommer in och om fem år så ser vi oss som en internationell spelare på en global arbetsmarknad där vi fungerar som den självklara arbetsförmedlingen, avslutar Hanna Falk.

Kontakt:
hanna@cruitive.com