Kluster _vårt _erbjudande _NOSP

Kluster

Interaktiva och visuella medier omfattar flera olika typer av branscher och förgreningar, vilket är styrkan och samtidigt själva idén med klustermodellen. När två, eller kanske fler branscher förenas och erbjuder en ny tjänst eller produkt uppstår en synergieffekt. 1 + 1 blir 3.

Interaktiva och visuella medier erbjuder många möjliga och omöjliga möjligheter att utveckla nya tjänster, format och produkter. Grunden för vårt kluster är lagd i ett nära samarbete med Linköpings universitet som har ledande forskning och erkända utbildningsprogram i området.

Kluster är en annorlunda form av nätverk för personer och organisationer som utvecklas bäst i innovativa och nyskapande miljöer och sammanhang.

Begreppet interaktiva och visuella medier omfattar flera branscher och kunskapsområden. Kärnan i klustret utgörs av företag och organisationer inom följande områden:

  • Media (reklam, webb, filmproduktion)
  • Visualisering
  • IT (integration, utveckling, konsult)
  • Spelutveckling
  • 3D (animering, illustration, produktion)
  • Kommunikation (marknad, sociala nätverk, formgivning)
  • Elektronikdesign
  • Innovation (design, tjänsteutveckling, affärsutveckling)

 

Erbjudande

Kompetens, kunskap och inspiration

Tillgång till unik kunskap och kompetens. Genom en nära relation till Linköpings universitet och Visualiseringscenter C har Norrköping Science Park skapat ett innovativt klimat för entreprenörskap och företagsutveckling där tillämpad forskning, studenter, medieteknik och medieinnehåll är viktiga komponenter. Rekryteringshjälp, ex-jobbsförmedling, seminarier, gränsöverskridande möten och nyhetsbrev är exempel på service som ges till klustermedlemmar.

Ökade affärsmöjligheter och regional synlighet
Klustrets medlemmar och dess verksamhetsinriktning exponeras regionalt och vid olika aktiviteter.

Projektarena IVM
Möjlighet att driva utvecklingsprojekt. Hjälp och processtöd för att starta och driva projekt, göra förstudie, etablera forskningssamarbete, skapa prototyp, finansiering och koordinering.

Aktuella omvärlds- och framtidsanalyser inom interaktiva och visuella medier
Tillgång till konferens- och nyhetsbevakning samt branschrapporter.

Fysiskt och virtuellt nätverkande
Klusterträffar för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Träffarna utformas utifrån klustermedlemmarnas önskemål, t.ex. workshops och mingelkvällar.

Kontakt

 

t.f. Jonas Jalvér, VD

011 - 15 15 65
jonas.jalver[at]nosp.se

 

 

 


Tillbaka till Vårt erbjudande
NORRKÖPING SCIENCE PARK
Laxholmstorget 3 | 602 21 Norrköping, Sweden
info@nosp.se | www.nosp.se