Om oss

Demola East Sweden

Ta hjälp av innovationsinriktade studenter från LiU för att utveckla ditt företags idé.

Demola East Sweden ger företag möjlighet att, med hjälp av studenter från Linköpings universitet utveckla sina idéer till marknadsanpassade innovativa lösningar. Det är en öppen labbmiljö där studenter från Linköpings universitet i programöverskridande grupper arbetar fram en lösning för en idé.

Företag som har en idé man vill utveckla tar kontakt med Demola East Sweden hos Norrköping Science Park. Studenter kan inom sitt studieprogram söka sig till projekt för idéer på Demola East Swedens hemsida. Antagna studenter är berättigade till högskolepoäng och får genom Demola goda möjligheter att nätverka, hitta intressanta företag och praktiskt tillämpa sin kunskap. För företagen är Demola ett effektivt sätt att finna framtida medarbetare. 

Studenterna arbetar med projekten i Demolas kreativa miljöer i Norrköping Science Park och Mjärdevi Science Park. Projektperioden är normalt 4-6 månader. Vid projekttidens slut finns möjlighet för företagen att köpa loss resultaten av studenternas arbete i form av en licens.

Demola East Sweden drivs av Norrköping Science Park i samarbete med Mjärdevi Science Park, Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Linköpings kommun.

Kontakt

Fredrik Borgsjo
Verksamhetsansvarig, 
Demola East Sweden
0708 - 26 26 11
fredrik.borgsjo[at]nosp.se


Tillbaka till Vårt erbjudande
NORRKÖPING SCIENCE PARK
Laxholmstorget 3 | 602 21 Norrköping, Sweden
info@nosp.se | www.nosp.se