SCB använder NComVA:s tjänster för visualisering av interaktiv atlas

Senast publicerad den 3 februari 2011

Statistiska centralbyråns statistikatlas är skapad med Statistics eXplorer som är utvecklad av NComVA. Företaget arbetar med informationsvisualisering och sitter i företagsinkubatorn LEAD i Norrköping Science Park.

SCBs Atlas är interaktiv med visualisering av statistik ur SCB:s stora lager av officiell regional statistik. Statistiken visas i flera olika vyer såsom karta, korrelations- och stapeldiagram med flera - men också i traditionell tabellform. Interaktiviteten består i att du fritt kan välja de statistiska variabler som är inlagda i Statistikatlasen och analysera dem på flera olika sätt.

 

Läs mer på SCB

Läs mer om NComVA

LEAD

Tillbaka till alla Nyheter
NORRKÖPING SCIENCE PARK
Laxholmstorget 3 | 602 21 Norrköping, Sweden
info@nosp.se | www.nosp.se