header

Fler idéer ska lösa våra samhällsutmaningar

i-Days 18 september ska förena utmaningsdriven innovation med öppen innovation genom att låta kluster möta kluster. Utmaningsdriven innovation är ett av Vinnovas strategiska områden. Det består av fyra samhällsutmaningar där man bedömer att Sverige kan finna globalt konkurrenskraftiga lösningar.


i-Days äger rum från morgonen och under förmiddagen i Visualiseringscenter C i Norrköping. Kunskapsklustren Cleantech Östergötland, Hälsans nya verktyg och Interaktiva och visuella medier arrangerar i samverkan två parallella workshops. De fokuserar på samhällsutmaningarna Framtidens hälsa och sjukvård och Hållbara attraktiva städer.

Ett frukostmingel startar upp vår dag, följt av Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova som ska berätta mer om Vinnovas satsning på området och varför det är viktigt för Sverige. Senare i programmet håller även innovationsprofessor Per Frankelius inspirationsföredrag. Resultaten från dagens workshops presenteras i direkt anslutning till desamma.

i-Days kan också stolt presentera en avslutande höjdpunkt då vi direkt innan lunch delar ut priser till vinnarna i East Sweden Hack, som genomfördes med närmare 40 deltagare i Mjärdevi Sicence Park under helgen innan. Fantastiska priser väntar på spännande vinnarprojekt.

Vi avslutar också med lunchmingel med utställningsdel och demonstrationer av resultaten från helgens hackaton.

Resultaten från dagens workshops kommer att fångas upp och läggas in i Wide, ett idéhanteringssystem från klusterföretaget Idea2Innovation.

PLATS: Visualiseringscenter C, Kungsgatan 54, Norrköping
TID: Kl. 08.00-12.00
PROGRAM: i-Days inleds med frukostmingel från kl 07.30

Program

Programmet i korthet:

07.30

Frukost serveras på Visualiseringscenter C

08.15

Inledning av Charlotte Brogren, Vinnova i domen samt efterföljande diskussion med Magnus Lundin, VD för SISP, Sveriges Inkubatorer och Science Parks.

09.00

Workshops

10.30

Redovisning workshops

11.00

Inspirationsföredrag av professor Per Frankelius

11.30

Prisutdelning East Sweden Hack i domen

12.00

Lunchmingel och utställning

Talare

18 september 2013 - Fler idéer ska lösa våra samhällsutmaningar


Per Frankelius - "Hemligheten bakom högpresterande miljöer"

I en värld av högt omvandlingstryck ökar betydelsen av prestationer i världsklass. Vilka faktorer stimulerar människor till extraordinära insatser? Vad kännetecknar egentligen innovationsmiljöer? Kan vi lära något av konkreta exempel från historien och nutiden? En sak är klar: Kreativitet är nödvändigt men inte tillräckligt för de allra flesta prestationer. Lika viktigt är handlingskraft och affärskompetens.

Per Frankelius är ekonomie doktor och docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet.___________________________________________________________________________________________


Charlotte Brogren - Vinnova

Charlotte Brogren är Generaldirektör för Vinnova sedan 2009. Charlotte har tidigare bl a arbetat vid IAGA Innovation AV, som projektingenjör vid ÅF-IPK och inom ABBs forsknings- och utvecklingsorganisation. Vinnova är en statlig myndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom förbättrade förutsättningar för innovation och finansiering av behovsmotiverad forskning.


www.vinnova.se


___________________________________________________________________________________________
Charlotte Brogren


Cleantech Östergötland

Cleantech Östergötland är en affärsorienterad samverkansarena för regionens aktörer inom miljö- och energiteknik. Uppgiften är att samla och främja regionens affärs- och utvecklingsmöjligheter genom att stödja marknads-, affärs- och produktutveckling, samt synliggöra regionala kompetenser och tillämpningar. Detta kopplat till verksamheten vid Linköpings universitet.


www.cleantechostergotland.se


___________________________________________________________________________________________
Cleantech


Hälsans Nya Verktyg

Hälsans nya verktyg är en regional satsning med Östergötland som utgångspunkt vars syfte är att skapa nya produkter och tjänster som leder till ökat oberoende för äldre samt effektivare vård och omsorg - med hemmet som bas. Tillsammans med andra innovationsstödjande aktörer stöttar vi mobila lösningar baserade på informations- och kommunikationsteknik.


www.halsansnyaverktyg.se


___________________________________________________________________________________________
HalsansNyaVerktyg


East Sweden Hack

East Sweden Hack äger rum för första gången och arrangeras av Skill i samarbete med en rad aktörer, däribland i-Days. Uppdraget är att skapa en webbtjänst eller app som är till nytta för invånare och besökare i regionen East Sweden. Partners till hacket tillhandahåller öppen data som ska nyttjas för lösningarna. Högsta pris är en resa för lagmedlemmarna till Le Web i Paris. Priset delas ut av företagaren Mattias Bergbom, som tidigare arbetat med specialeffekter på Digital Domain och som står bakom en rad effekter i flera kända Hollywoodproduktioner. Prisutdelning för East Sweden Hack sker vid i-Days.


www.eastswedenhack.se


___________________________________________________________________________________________
East Sweden Hack

Film

Film och redigering: Effektfabriken

Foto

i-Days 18 september - Fler idéer ska lösa våra samhällsutmaningar

Foto: Crelle Photography
i-Days 2 maj 2012 - Virtuella möjligheter inom klimat och hållbarhet

Foto: Ida Ling, Fling Studio
i-Days 10 november 2011 - Virtuella möjligheter inom arkitektur, bygg och design

Foto: Ida Ling, Fling Studio
i-Days 7 september 2011

Foto: Ida Ling, Fling Studio

Tidigare talare

7 nov 2012 - Affärsmöjligheter med Öppna data

Magnus Jonsson

Ocean Search - Magnus Jonsson

Ocean Search är ett koncept för att bedriva kostnadseffektiv miljöforskning från oceangående fritidssegelbåtar. Målet är att bidra till en lösning på de resursproblem som finns i dag inom området miljöforskning. De alltför få forskningsfartygen är kostsamma precis som mätbojar, sonder och annan utrustning. Samtidigt efterfrågar oceanograferna mer klimatdata med större täckningsområden. Många av de aktuella havsytorna korsas dagligen av tusentals fritidsfartyg. Ocean Search innebär att dessa fartyg utrustas med sensorer och därmed hjälper till att samla in vattenklimatdata. Projektledare Magnus Jonsson vid Interactive Institute presenterar projektet.

Twitter @OceanSearch // www.oceansearch.org

Tord Kvick

Öppna data från SMHI - Tord Kvick

På SMHI finns en mängd data från mätningar 150 år bakåt i tiden och från beräknade prognoser och klimatscenarier. Nu pågår ett stort arbete med att bygga teknik för att databaserna från 2014 skall kunna öppnas upp för extern åtkomst av data. Detta skapar bra förutsättningarna för en innovativ utveckling av nya tjänster.Twitter @SMHI // www.smhi.se

Heidi Harman

Öppen data - det är vår värld

Öppen data är en förutsättning för ett modernt civilt samhälle och ett bättre entreprenörslandskap. Där medborgarna har tillgång till sin egen data. Heidi visar exempel och belyser ämnets frågeställningar, genom befintliga och framtida möjligheter.  Heidi Harman är geek, entreprenör och en av grundarna av det internationellt växande "Geek girl meetup". Hon är född i Sverige, har en "BA" i ekonomi från Danmark, är UX/UI-designer och produktutvecklare. Heidi är en frekvent anlitad talare vid svenska Internetdagarna, danska Reboot, Svenska institutet, och Hyper Island. Just nu arbetar hon med sin egen "startup" inom mobila banktjänster. 

Twitter @heidiharman // www.heidiharman.com

Dag Forsén

Öppen data från folket - medborgarpåverkan med smarta mobiler

Dag Forsén från Sogeti visar en idé om hur man kan crowdsourca datainsamling för planering, prioritering och uppföljning av investeringar i infrastruktur.

Twitter @dagforsen // www.sogeti.se

Mathias Ekman

Softronic - Mathias Ekman

Mathias Ekman är teknikchef på Softronic och ansvarar även för strategiska frågor runt e-förvaltning och hur företag och organisationer kan dra fördelar av det pågående teknikskiftet runt molnbaserad teknologi. I sin vardag arbetar Mathias med frågeställningar runt hur öppna data kan vara en plattform för innovation och invånarnytta samt hur vi med hjälp av dagens samarbetstekniker kan medverka till en effektivare och mer engagerande e-förvaltning.

Twitter @mathiasekman // www.softronic.info

Soledad Piñero Misa

Moderator - Soledad Piñero Misa

Moderator för i-Days 7 november är Soledad Piñero Misa, entreprenör och professionell processledare och moderator.

Soledad har väldigt goda referenser från att ha lett såväl betydelsefulla näringslivskonferenser, symposier åt universitet, en partiledardebatt, samt samtal och utfrågningar  i uppdrag av Jan Eliasson, FNs vice generalsekreterare.
Twitter @SoledadPinero // www.diferencia.se

Mikael Hoffman

Öppna läkemedelsdata - Mikael Hoffman

Vilka behov finns och hur kan tillgängliga data matchas mot allt mer aktiva användare bland patienter, allmänhet, vårdpersonal och politiker? Varför saknas verktygen för att tillfredsställa behoven? Vilka kan komma att tillhandahålla dem?

Twitter @lakemedel // www.nepi.net

Mattias Esbjörnsson

VINNOVA - Mattias Esbjörnsson

VINNOVA har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en portal som ska förmedla Öppna data. Mattias Esbjörnsson, handläggare på VINNOVA, kommer att ge oss en bild av hur detta arbete kommer se ut. Mattias har en bred erfarenhet från ett antal olika program som syftar till att stötta forskning och innovation, bla Forska & väx, VINN NU, Testmarknader, Var dags IT, Visualisering, Design och innovation, etc. Han är disputerad inom Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet.
Twitter @mesbjornsson // www.vinnova.se

Mikael Jern

NComVA - Mikael Jern

Interaktiv visualisering och storytelling ökar intresset för Öppna Data Professor Mikael Jern, NComVA. Öppna data kan inte bara visas som rådata utan behöver kompletteras med information om bakgrund, innehåll, förståelse och kunskap för att kunna engagera. Den här presentationen visar hur interaktiv visualisering med integrerad Storytelling, kan användas för att öka intresset för Öppna data.
Twitter @MikaelJern // www.ncomva.com

___________________________________________________________________________________________

2 maj 2012 - Virtuella möjligheter inom klimat och hållbarhet

Magnus Jonsson

Interactive Institute - Magnus Jonsson

Moderator

Moderator Magnus Jonsson arbetar som Senior Projektledare på Interactive Institute och har arbetet i tillämpade forskningsprojekt med tvärdisciplinära agendor i över 10 år. Magnus inititerar och driver innovationsprojekt som utmanar status quo, skapar nya samarbeten och utnyttjar nya teknologier, driver bland annat ett crowd-sourcing miljödataprojekt Ocean Search ­ där privata segelbåtar fungerar som vattendataobservatör. En frekvent TEDx och Pecha Kucha talare.

www.oceansearch.org

Ida Reutersvärd

Miljödepartementet - Ida Reuterswärd
SMHI - Helén Andersson

Visualisering som verktyg för Östersjöns klimat- och miljöbeslut

Bakom politiska beslut i Östersjösammanhang ligger komplexa miljö- och klimatfrågor. Miljödepartementet och SMHI berättar om visualisering som ett användbart verktyg för diskussioner mellan forskare, experter och beslutsfattare.

www.regeringen.se // www.smhi.se

Anders Ynnerman

Anders Ynnerman

Visualisering - människa och dator i samspel för att möta framtidens utmaningar

Professor Anders Ynnerman pratar om att människor och datorer är bra på olika saker. Datorer kan räkna rätt, fort och hantera stora datamängder medan människor är bra på att tolka ofullständig information, förstå sammanhang och resonera på hög nivå.

Genom att låta människor och datorer lösa problem tillsammans kan mycket effektiva analys- och beslutsstödssystem byggas. Visualisering utgör en central del av dessa system eftersom bildspråket är det förnämsta sättet att kommunicera mellan människa och dator. I detta föredrag ges en översikt över området och visioner för framtiden diskuteras.

www.cresearch.se

Pär Holmgren

Pär Holmgren

Klimatförändringarna. En av flera hållbarhetsutmaningar.

Vi behöver "tuffare" politiska beslut, teknikutveckling och beteendeförändringar. De här tre företeelserna går hand i hand och påverkar varandra sinsemellan. Beteendeförändringar leder till efterfrågan på ny teknik och vice versa.

Det är inte kört! Det går fortfarande att göra mycket åt situationen, men ju längre vi väntar desto svårare kommer det att bli för våra barn och barnbarn att lösa problemen.

www.parholmgren.se

FoodPlanner

Interactive Institute - Eric Gullberg
Doberman - Magnus Bergmark

Framtidens matbutik är hållbar!

Interactive Institute och Doberman har sedan tidigare samarbetat i en rad projekt: Kombinationen av experimentell designforskning och expertis inom design av vardagstjänster har visat sig ge resultat som når bortom dagens standard. Genom att gå samman med Mataffären.se bestämde de sig för att angripa ett av vårt samhälles mest akuta frågeställningar: Hur kan vi skapa en mer hållbar matkonsumtion?

I föredraget om Food Planner kommer Eric Gullberg från Interactive Institute och Magnus Bergmark från Doberman att berätta om hur design och visualisering kan bidra till en mer hållbar värld och varför det inte fungerar med pekpinnar

Interactive Institute // Doberman

En varmare värld

SMHI, CSPR och Norrköpings Visualiseringscenter C

Från Vadstena till Durban – en resa med klimatvisualisering

SMHI, CSPR och Norrköpings Visualiseringscenter C utvecklar och visar visualiseringar om klimatförändringar. Lyssna till när de berättar om den gemensamma resan med produktioner i den portabla Geodomen. Elin Löwendahl, SMHI, Tina Schmid Neset, CSPR, och Anna Öst, Norrköpings Visualiseringscenter C

SMHI // CSPR // Visualiseringscenter C

___________________________________________________________________________________________

10 november 2011 - Virtuella möjligheter inom arkitektur, bygg och design

Håkan Engman

Agency9 - Håkan Engman

Agency9 gör det möjligt för konstruktions- och infrastrukturbolag, kommuner och myndigheter att enkelt publicera och visualisera interaktiv 3D-data på internet. Produkten är unik i att stödja marknadens alla stora plattformar och webbläsare.

agency9.se

Hans Willehader

BIG - Hans Willehader

BIG är en Köpenhamn-baserad grupp arkitekter, designers och tänkare som verkar inom områdena arkitektur, urbanism, forskning och utveckling. Grundat av Bjarke Ingels 2005 har BIG blivit ett av de ledande företagen med en ny generation arkitekter. Upprepade gånger lockar de uppmärksamhet och utlöser politisk debatt med provocerande design.

big.dk

Filip Wänström

Urban Explorer - Filip Wänström

Genom att integrera kartor, informationslager och CAD-modeller samt presentationsmaterial i ett helhetsverktyg, underlättas dialogen med intressenter och medborgare. Se hur Norrköpings kommun och Hyresbostäder tillsammans med The Interactive Institute visar det virtuella Norrköping i domteater och på interaktionsbord.

tii.se

André Skagervik

Virtuella miljöer som marknadsföringsverktyg - LEON och Schneider Electric

Leon berättar hur man har gått från produktfoto till att arbeta helt med 3D/Computer Generated Imagery åt Schneider Electric. Virtuella miljöer och avancerad CGI-teknik har använts i flera olika projekt för att skapa nya miljöer, innovativa produktpresentationer, säljunderlag etc. Virtuella miljöer är ett ovärderligt verktyg inom marknadsföring och kommunikation av produkter och tjänster utifrån perspektivet kund- och affärsnytta.

leon.se

___________________________________________________________________________________________

7 september 2011 - Informationsvisualisering

Carlo Zapponi

Frog design - Carlo Zapponi

Carlo Zapponi arbetar vid innovationsföretaget Frog i Milano och är internationellt känd för sin applikation - Peoplemovin. Ett klockrent exempel på hur informationsvisualisering både smart och elegant visar hur människor flyttar mellan länder.

frogdesign.com

Visualisering

Virtual Autopsy TableEn varmare värld

Visualiseringsteknik skapar nya möjligheter för företag och verksamheter

Visualisering gör det enkelt att överblicka, tolka och förmedla stora mängder information. Tekniken hjälper till att se det som är svårt att se, t ex inom anatomi, och gör det även möjligt att bygga virtuella produkter och miljöer, tex för att testa komplexa system eller visa nya produkter redan innan de finns.

I Norrköping finns Visualiseringscenter C som är ett världsunikt centrum för visualisering och medial gestaltning. Här erbjuds en plats där näringsliv, offentlig sektor, skola, allmänhet och forskning kan mötas och utbyta kunskap och erfarenhet. Visualiseringscenter C ger också möjlighet för teknikintensiva företag att lättare komma i kontakt med kompetent arbetskraft och få nära kontakt med universitetsvärlden. Är du nyfiken på att utforska vetenskap och ny teknik genom visualisering? Kom till Norrköping och Visualiseringscenter C där forskning blir tillgänglig för allmänhet och näringsliv.
CimpleUrban ExplorerFood PlannerDomen
iDays

Om i-Days

I för inspiration - och möjlighet att utveckla idéer, intryck och infall. i-Days är en serie inspirationsseminarier på Visualiseringscenter C kring möjligheter med interaktiva och visuella medier.

Seminarierna spänner över flera teman, som virtuella konstruktionsmiljöer och informationsvisualisering inom offentliga verksamheter. i-Days arrangeras av Norrköping Science Park, Visualiseringscenter C och Marknadsbolaget East Sweden. Kontakta oss för mer information.

header Twittra om i-Days! #idays_se


Visa större karta

Kontakt

Har du frågor rörande i-Days, innehåll, medverkan eller något annat kan du höra av dig till Bosse eller Heléne på Norrköping Science Park.

Bosse Sundborg
011-26 41 91
bo.sundborg@nosp.se

Heléne Njord
011-26 41 98
helene.njord@nosp.se